Må være forberedt på stengte barnehager

Foreldre og foresatte må være forberedt på at kommunens barnehager kan bli korona-stengt på kort varsel.
Foreldre og foresatte må være forberedt på at kommunens barnehager kan bli korona-stengt på kort varsel.

Virksomhetsleder for Lyngdals kommunale barnehager, Bente Ingebretsen, presiserer at helt eller delvis stengte barnehager er et verste scenario. Men med vedvarende høyt fravær blant de ansatte kan det bli en realitet.

Plan for høyt fravær

– Vi har utarbeidet en beredskapsplan for inntil 25 prosent fravær blant de ansatte i barnehagene. Tiltakene i planen handler i korte trekk om å benytte vikarer og at deltidsansatte jobber ekstra, hvis mulig. Vi kan også til en viss grad rokere på de ansatte, pålegge overtid og samarbeide på tvers av barnehagene. Men slik situasjonen nå er, med at ansatte med luftveisplager må holde seg hjemme til de er symptomfrie, eller de av andre årsaker må være i karantene, er det ikke usannsynlig at en reduksjon i barnehagetilbudet kan bli en realitet. Det må foresatte være forberedt på, sier Ingebretsen.

I skrivende stund har enkelte barnehager et fravær på rundt 20 prosent.

– I en ordinær situasjon hadde ansatte gått på jobb med milde symptomer. Det skal de ikke nå, sier hun.

Bente Ingebretsen.png
Virksomhetsleder Bente Ingebretsen.

Ifølge Ingebretsen vil de i en presset situasjon også redusere kravene til pedagogisk utdanning og bemanningsnorm.

– Men alle krav til sikkerhet, trygghet og trivsel skal ivaretas, sier hun.

Ingebretsen presiserer at før det eventuelt blir aktuelt å stenge barnehager, vil de som en siste utvei be foresatte som har anledning til det om å holde barna hjemme.

Kort varsel

Varsling om å holde barn hjemme, eller om stengt barnehage, blir formidlet via telefon og SMS.

Virksomhetslederen påpeker at slike meldinger kan bli sendt ut på svært kort varsel.

– Vi vil selvsagt tilstrebe å varsle foresatte så tidlig som mulig, men det er ikke alltid styrer er kjent med fravær hos ansatte før kvelden i forveien, eller om morgenen samme dag. Derfor kan også varsling til foresatte forekomme på morgenen samme dag, sier Bente Ingebretsen.

IMG_2778 Nygård lekeapparat klatrestativ.jpeg
Ved fravær blant de ansatte på over 25 prosent kan kommunens barnehager bli helt eller delvis stengt. Bildet er fra uteområdet til Nygård barnehage. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Mer informasjon

Det er sendt ut informasjonsskriv til forsatte med retningslinjer for når barn kan eller ikke kan komme i barnehagen, og om tiltak ved høyt fravær blant ansatte. Informasjonsskrivet kan lastes ned via den blå knappelenken under.

Informasjon til foresatte

Den grønne lenken tar deg til en informasjonsside der du finner felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal om syke barn. Her er også lenker til nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skole.

Felles retningslinjer syke barn

Sist endret: 03.09.2020