Står du i manntallet?

Nå er manntallet lagt ut, og du kan sjekke om du står oppført.
Nå er manntallet lagt ut, og du kan sjekke om du står oppført.

For å kunne stemme ved årets stortingsvalg du stå innført i manntallet.

De som får tilsendt valgkort digitalt eller per post, senest i begynnelsen av august, står i manntallet.

Du kan undersøke om du står oppført i manntallet for Lyngdal kommune ved henvendelse i åpningstiden til innbyggertorget i Lyngdal kulturhus, biblioteket, samt på Konsmo bibliotek og Byremo bibliotek.

Alternativt kan du sende epost til post@lyngdal.kommune.no

Manntallslistene blir liggende ute fram til valgdagen 13. september.

Dersom du ved en feil ikke er manntallsført, kan du kreve at feilen rettes. Klagen må være skriftlig og begrunnet, og sendes til:

  • Lyngdal valgstyre
    postboks 353
    4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Epost til valgstyret

Sist endret: 23.06.2021