Ønsker du å bli meddommer?

For perioden 1.1. 2021 til 31.12. 2024 skal det velges nye meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Noe for deg?
For perioden 1.1. 2021 til 31.12. 2024 skal det velges nye meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Noe for deg?

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. I den enkelte sak har de samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer. Fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn" er det ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn.

Som meddommer deltar du i 1 til 3 saker per år. Men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Via knappelenken under kan du lese mer om det å være meddommer.

Om vervet meddommer

Er du interessert i verv som meddommer til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten kan du melde din interesse til Lyngdal kommune. Benytt epostlenken under. Gi tilbakemelding på hvilket / hvilke verv du ønsker.

post@lyngdal.kommune.no

Det er kommunestyret som til slutt velger hvem som blir meddommere.

Sist endret: 10.03.2020