Forslag til meddommere - offentlig ettersyn

Du kan nå komme med merknader til forslag på meddommere til Lister tingrett, Agder lagmannsrett og Lista Jordskifterett.
Du kan nå komme med merknader til forslag på meddommere til Lister tingrett, Agder lagmannsrett og Lista Jordskifterett.

Valgnemnda i Lyngdal kommune har i møte tirsdag 2. juni 2020 fremmet forslag på meddommere for perioden 2021-2024 til Lister tingrett, Agder lagmannsrett og Lista jordskifterett.

Forslagene skal, etter domstolloven § 68, legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Det vil i dette tilfellet si fra 3. juni til 17. juni 2020.

Merknadene må sendes kommunen innen høringsfristens utløp, altså 17. juni 2020.

Kandidatene

Meddommere 1.png

Meddommere 2.png

Meddommere 3.png

Kontaktinfo for merknader

Eventuelle merknader til valgnemndas forslag sendes via epost innen 17. juni 2020 til følgende adresse:

post@lyngdal.kommmune.no

E-posten merkes med saksnummer: 19/132

Har du spørsmål kan disse rettes til saksbehandler Ann Karin Fuglestad, telefon 990 45 480, eller på epost til:

ann.karin.fuglestad@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 03.06.2020