Menn søkes!

 

Skjermformat 2022 liggende.jpg19 kommuner i Agder er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring. Det vil bli gjennomført infomøte 7. januar 2022.

På det digitale informasjonsmøtet vil det bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 17 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

Ønsker du å melde deg på infomøtet? Ta kontakt med din veileder i NAV / ditt NAV-kontor.

Har du spørsmål om Menn i helse?

Ta kontakt med fylkeskoordinator
Helene Lie Seljåsen på telefon; 41102637 eller e-post; helene@mennihelse.no

Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside her:

www.mennihelse.no

Videoteaser

Sist endret: 05.02.2024