Minner om utsatt forfall på kommunale avgifter

Lyngdal kommune minner om at forfall på 1. termin for kommunale avgifter er utsatt til 1. juni.
Lyngdal kommune minner om at forfall på 1. termin for kommunale avgifter er utsatt til 1. juni.

Kommunal eiendomsavgift faktureres to ganger i året, med forfallsdato 30. april for 1. termin i 2020. Men som en konsekvens av korona-situasjonen besluttet kriseledelsen i slutten av mars å utsette forfallsdatoen på første termin til 1. juni 2020.

Faktura sendes ut i uke 19. Da altså med forfall 01.06.20.

Ved overgangen til ny kommune fra 1. januar 2020, skjedde det en del endringer knyttet til forskrifter og gebyrer. Herunder det som gjelder hytterenovasjon. Dette er en tvungen ordning, og det gis ingen unntak. Kun dersom hytten / fritidsboligen er kondemnert. Dette må dokumenteres ved søknad om fritak. Lite eller ingen bruk gir ikke grunnlag for fritak.

Forfallsdato for andre termin i den nye kommunen er ikke bestemt ennå.

Gebyrregulativ 2021 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Juni med markert dato.png

Sist endret: 08.05.2020