Munnbind i skoler og barnehage

Kriseledelsen i Lyngdal gir ansatte i skole og barnehage som ønsker det mulighet til å bruke munnbind på jobb.

Kriseledelsen i Lyngdal gir ansatte i skole og barnehage som ønsker det mulighet til å bruke munnbind på jobb.

Skolene i Lyngdal starter opp tirsdag 4. januar som planlagt etter juleferien. Da på gult nivå. Også barnehagene åpner igjen tirsdag, mens SFO hadde sin oppstart mandag 3. januar.

Kriseledelsen i Lyngdal kommune var samlet til orienteringsmøte mandag ettermiddag, og besluttet da å gi alle ansatte i skoler og barnehager muligheten til å benytte munnbind på jobb. Dersom de selv ønsker det. Dette som et ekstra tiltak for å trygge ansattes arbeidshverdag.

At det i samfunnet nå i gitte sammenhenger både gjelder anmodninger og påbud om å benytte munnbind dersom minsteavstand på én meter ikke kan holdes, samt at skolene er på gult nivå, åpner for denne muligheten.

Kriseledelsen presiserer at dette handler om å legge til rette for at ansatte skal føle seg tryggere på jobb i en for tiden uoversiktlig smittesituasjon.

  • Alle ansatte i skole og barnehage som har tatt 3. vaksinedose anmodes om å gi sin nærmeste leder beskjed om dette, for på den måten å få en rask oversikt og lettere kunne konkludere ved framtidige nødvendige restriksjoner.

Via lenken under kan du laste ned innbyggermeldingen som ble sendt ut til media mandag ettermiddag. Her er også oppdatert informasjon om vaksine- og smittesituasjonen.

PM 030122 om smittebildet i Lyngdal

Møte om lokal forskrift

Torsdag 6. januar blir det møte mellom kommuneledelsen og kommuneoverlegene i Lyngdal og Farsund for å ta stilling til om den lokale forskriften om smittekarantene for barn under 18 år skal forlenges ut over 9. januar. I så fall må dette bestemmes av de respektive formannskapene.

Sist endret: 05.02.2024