Nå gjelder det generelle bålforbudet

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Other languages

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

 

– Det er store lokale variasjoner når det gjelder nedbøren som har kommet, og den som er meldt i tiden fremover. Det betyr at det fortsatt er svært tørt enkelte steder. Det er mange steder det fortsatt vil være uforsvarlig å tenne opp bål. En god regel er at dersom du er i tvil om det er forsvarlig og trygt å tenne ild der du er, så lar du det være. Dette er den enkeltes ansvar, sier brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning, Jan Røilid, på vegne av alle brannsjefene på Agder.

Den midlertidige forskriften om totalforbud mot bruk av ild i både innmark og utmark utløp 30. juni. Nå gjelder det generelle bålforbudet som slår fast at det i tidsrommet 15. april til 15. september ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger som fyres opp med gnisttenner eller flamme.

Lenke: Det generelle bålforbudet

Lenke: Brannvesenet Sør

Sankthansbål
Grunnet skogbrannfaren måtte årets sankthansfeiring på Sørlandet foregå uten tradisjonell bålbrenning. Foto fra Pixabay

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024