Bonger til rydding av lekeplasser og friområder

I stedet for å utplassere avfallscontainere skal det nå deles ut bonger til rydding på lekeplasser og friområder.

I stedet for å utplassere avfallscontainere skal det nå deles ut bonger til rydding på lekeplasser og friområder.

Lyngdal kommune har tidligere utplassert avfallscontainere ved friområder og lekeplasser slik at områdene kan bli ryddet før 17 mai. Praksis har vært å utplassere containerne rundt påsketider. Men nå byttes avfallscontainerne ut med bonger. De nye bongene kan benyttes gjennom hele året, ikke kun i forbindelse med vårryddinger.

Det nye og mer fleksible systemet legges opp slik at lederen av den lokale velforeningen kan be om å få utlevert X antall bonger for gratis levering av hengerlass til nærmeste miljøstasjon i forbindelse med dugnad på lekeplasser / friområder.

Leder av velforening tar kontakt med Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) for bestilling av bonger. Benytt epostlenken under. Husk å oppgi velforeningens navn og organisasjonsnummer.

Epost RFL

Det er en forutsetning for å få utlevert bonger at velforeningen har registrert seg i kommunens lag- og foreningsregister. Dersom din velforening ennå ikke er registrert der, kan du gjøre det via knappelenken under.

Lag-og foreningsportalen

  • Ordningen med bestilling av bonger starter opp fra 1. april 2022.

Kontaktinfo

Noe du lurer på i forbindelse med denne nye ordningen, ta kontakt med konsulent Linda Seyffarth på epost Linda.Seyffarth@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 06.06.2023