Tilbyr 58.000 kr i støtte til 17. mai-feiringen i sentrum

Det er for 2024 avsatt 58.000 kr til frivillige organisasjoner som påtar seg årets 17. mai-arrangement på dagtid i Lyngdal sentrum. Fristen for å søke er 12. februar.

Det er for 2024 avsatt 58.000 kr til frivillige organisasjoner som påtar seg årets 17. mai-arrangement på dagtid i Lyngdal sentrum. Fristen for å søke er 12. februar.

Lyngdal kommunestyre har vedtatt at utvalg for kultur og samskaping i denne valgperioden skal fungere som 17.mai-komité for Lyngdal sentrum.
 
17.mai-komiteen ønsker at frivillige lag og foreninger skal gis mulighet til å påta seg ansvar for deler av 17.mai-feiringen, mot at det gis tilskudd fra kommunen.
 
Under gis en nærmere beskrivelse av de ulike arrangementene med tilhørende oppgaver som det er mulig for lag og foreninger å søke om å påta seg. Det er satt av til sammen 58.000 kr til disse arrangementene. Det er mulig for en forening å søke om å ta på seg flere av arrangementene:
 
Arrangement/oppgave Beskrivelse
Flaggheising og kransnedleggelse ved rådhuset kl 08:00 Innkjøp/legge ned krans, sørge for at flagg blir heist. Sørge for taler, samt kontakt med korps. Arrangementet varer ca. 15 minutter. 
Avvikling av barnetoget, samt arrangement ved rådhuset fra kl. 09:30 til 10:00 Sørge for vakthold langs ruta, samt organisere oppstilling av barnetog på rådhusplassen. Behov for 9 personer til sammen. Mer informasjon fås av kulturkontoret. Lydanlegg bestilles av kulturkontoret. 
Minnemarkering ved bautaen v/Lyngdal kirke etter gudstjenesten
Skaffe taler for dagen, avtale med mannskor om deltakelse. Avtale med speider om deltakelse. Personellbehov: En person til å lede samlingen. Kulturkontoret bestiller lydanlegg.
Folketog i Alleen kl. 16:00
Ta imot påmeldinger til folketoget. Organisere vakter langs rute. Sørge for premieutdeling til beste innslag. Sørge for jury for beste innslag. 
Personellbehov på selve arrangementet: 6 vakter, samt to til å organisere oppstilling av toget. En person til å lede premieutdelingen. 
Pynting av uteområder (rådhusplassen og bauta v/Lyngdal kirke).  Pynte rådhusplassen og bautaen v/Lyngdal kirke med flagg og bjørkeris. Flagg fås av kulturkontoret. Bjørkeris må ordnes selv. Jobben gjøres på kvelden 16. mai. Oppgaven innebærer også å rydde flagg og bjørkeris på kvelden. Personellbehov: Opp til den enkelte. Har normalt vært fire personer. 
 
For mer informasjon om de ulike oppgavene kan du ta kontakt med Jan Seland på kulturkontoret. Se under kontaktinformasjon.
 
Søknad trenger kun å inneholde hvilken oppgave, eller oppgaver, din forening ønsker å ta på seg, samt kontaktinformasjon til foreningen.
 
Søknad sendes som epost via lenken under.
 
 
  • Søknadsfrist er mandag 12. februar 2024

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Bilde av norske flagg

Sist endret: 07.05.2024