Viktig info om oppstart SFO og skole

Mandag 27. april gjenåpner SFO og deler av barnetrinnet. Her har vi samlet viktig informasjon til både foresatte og elever.
Mandag 27. april gjenåpner SFO og deler av barnetrinnet. Her har vi samlet viktig informasjon til både foresatte og elever.

Gjenåpningen av SFO og deler av barnetrinnet skjer i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern for 1. til 7. trinn, som ble offentliggjort mandag 20. april.

På skolen vil det være særlig fokus på å:

  • Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold på skolen
  • Vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett og datatastatur
  • Være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • Ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • Holde god avstand til hverandre
  • Gi ansatte god opplæring i smittevernveilederen og nye rutiner/tiltak som er utarbeidet

Virksomhetsleder for barnetrinnet, Ingrid Alden, orienterer om at de ved gjenåpningen tar utgangspunkt i normale åpningstider. Men for å kunne ivareta kravene til smittevernveilederen er det ifølge Alden nødvendig å gjøre noen endringer i åpningstiden på SFO.

  • Fra og med mandag 27. april vil SFO være stengt fra kl. 16.00 hver dag. Morgen-SFO vil også være stengt. For foreldre der begge har samfunnskritiske yrker vil det være mulighet for morgen-SFO dersom barnepass ikke kan ordnes på annen måte.
  • Skolene fra 1.-.4. trinn gjenåpnes mandag 27.april med vanlige åpningstider.
  • Skolen åpnes også for elever på 5.-7. trinn med særlige behov, og for elever i 5.-6. trinn (barn under 12 år) som har foresatte hvor begge har kritiske samfunnsfunksjoner.

Det skal vurderes fortløpende i kommunens beredskapslinje om det skal åpnes opp for tilbud
dersom bare én foresatt arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner. Ny informasjon vil da komme.

Via lenken under (regjeringen.no) finnes utfyllende informasjon om hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner:

Dette er samfunnskritiske jobber

Infoskriv til foresatte

Det er laget skriv til foreldre og foresatte med kritisk informasjon om gjenåpingen av SFO og skole, og om viktige rutiner for smittevern. Via den blå knappelenken under kan du som foresatt eller omsorgsperson laste ned infoskrivet fra skole-ledelsen.

Informasjon til foresatte

Parental information

Below is information from both the local school administration and from central authorities in several different languages, meant for parents or caregivers.

Information in arabic

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjonsskriv til foreldre og foresatte, oversatt til flere språk. De er tilgjengelige via knappelenken under.

Below is parental information from central authorities:

Informasjonsskriv / parental information

Veilederen

Via lenken under kan veilederen om smittevern for 1. til 7. trinn lastes ned. Veilederen gir råd og støtte til skolene ved oppstart, og er utarbeidet av Utdanningsdirektoratret i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Veileder om smittevern

Om uteområdene

Skolenes uteområder er i utgangspunktet ikke stengt for aktiviteter og lek etter skoletid, men skole-ledelsen anmoder publikum om å begrense denne bruken. Som en del av smittevern-tiltakene.

Informasjonsfilm

Det er også laget en informajsonfilm som tar for seg hva elevene bør tenke på når de kommer tilbake til skolen:

Se informasjonsfilm her

Vel møtt til en trygg og god skolehverdag i Lyngdal kommune!

Plakat trygge skoler.png

 

Sist endret: 24.04.2020