Ny runde med næringstilskudd

Lokalt næringsliv kan nå søke om tilskudd til korona-tiltak.
Lokalt næringsliv kan nå søke om tilskudd til korona-tiltak.

Lyngdal kommune har fått kr 1.219.000 i statlige næringsfondsmidler øremerket tiltak overfor næringslivet som følge av COVID19-pandemien.

Formålet med midlene er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Søknadsprosessen blir administrert gjennom Listerfondet, og søknadene behandles i formannskapet torsdag 3. desember.

Fristen for å søke korona-midler er 15. november 2020.

Søknadsskjema

Mer informasjon og søknadsskjema finner du via knappelenken under.

Søknad om næringsfondsmidler

Tidligere tilskudd

Søknadsfristen for første runde med tildeling av midler fra kommunalt næringsfond var 15. juni. Via lenken under ser du hvilke bedrifter og virksomheter som da ble tilgodesett med tilskudd.

Fikk tilskudd fra næringsfondet

Midlene som tilbys i denne andre runden er som innledningsvis nevnt statlige, og mer spisset mot korona-tiltak. Retningslinjene for tildeling av disse midlene er derfor litt annerledes enn det som gjaldt for midlene som ble tildelt i sommer.

Sist endret: 13.10.2020