Nærkontakt til smittet helsearbeider testet positivt

En person i nær relasjon til helsearbeideren som nylig fikk påvist covid-19, har også testet positivt for korona.
En person i nær relasjon til helsearbeideren som nylig fikk påvist covid-19, har også testet positivt for korona.

Det var fredag 16. oktober at en helsearbeider i Lyngdal kommune fikk påvist covid19-smitte. Vedkommende testet positivt for korona etter hjemkomst fra en utenlandsreise. Personen testet seg på flyplassen ved ankomst 14. oktober, og ble automatisk satt i karantene.

Da det fredag forelå positivt testresultat, ble helsearbeideren satt i isolasjon. Alle nærkontaktene til pasienten ble da satt i karantene.

Det er en av disse nærkontaktene som nå har fått påvist korona. Også denne personen er satt i isolasjon, og følges opp av lege. Også kommunens smittesporingsteam følger opp dette siste tilfellet.

Helsearbeideren som først fikk påvist smitte er ansatt på Lyngdal helsehus, men har etter hjemkomst fra utenlandsreisen ikke hatt nærkontakt med kolleger på helsehuset.

Innbyggermeldinger og korona-aktuelt

Det ble onsdag 21. oktober 2020 sendt ut pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune om dette siste smittetilfellet. Den og øvrige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut finner du på vår samleside om korona. Her er det også lenke til alle aktueltsakene relatert til korona som er publisert her på kommunens hjemmeside.

Samleside om korona

Sist endret: 21.10.2020