Nasjonale smitteverntiltak videreføres

Regjeringen presenterte mandag 18. januar 2021 de videre nasjonale tiltakene for smittevern.
Regjeringen presenterte mandag 18. januar 2021 de videre nasjonale tiltakene for smittevern.
Disse ble presentert uten sluttdato, og gjelder altså inntil noe annet blir bestemt.
 
Regjeringen viderefører i hovedsak de gjeldende strenge smitteverntiltakene, men gir noen lettelser for barn og unge.
  • Det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres til gult nivå.
  • Lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger.
  • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør fortsatt begrense sosial kontakt.
  • De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.
  • Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
  • Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre.
  • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

For full oversikt se informasjon på regjeringen.no via lenken under.

Nasjonale tiltak per 18.01.21

Kriseledelsen i Lyngdal kommune iverksetter ingen lokale tiltak som går utover de nasjonale bestemmelsene.

Sist endret: 18.01.2021