Nattarbeid i forbindelse med asfaltering

Gjennom våren og sommeren varsles det om nattlig asfalteringsarbeid på flere fylkesveier i Lyngdal.

Gjennom våren og sommeren varsles det om nattlig asfalteringsarbeid på flere fylkesveier i Lyngdal.

Det er entreprenøren NCC Industry AS som på vegne av Statens vegvesen og Agder fylkeskommune har søkt Lyngdal kommune om tillatelse til å drive nattlig asfalteringsarbeid på tre fylkeskommunale veistrekninger i kommunen.

Strekningene det gjelder er disse:

  • Fylkesveg 43, Kirkeveien fra Grøndokka til Lyngdal kirke
  • Fylkesveg 4078, Agnefestveien fra Alleen til Hamran, kryss Rosfjordveien
  • Fylkesveg 4078 og 4080, Rosnesveien til Skomrak, gang- og sykkelveg

Den varslede perioden som nattarbeidet vil pågå innenfor er fra 25. april til 1. oktober. Oppdragsgiverne Statens vegvesen og Agder Fylkeskommune har stilt krav om at arbeidene må utføres som nattarbeid på grunn av trafikkavviklingen.

Mens arbeidet pågår vil det forekomme støy fra maskinene. Arbeidsstedet vil imidlertid ikke være det samme over flere netter.

Asfalteringsarbeid skal informeres om senest tre dager før det igangsettes. Utfyllende informasjon finnes også på nettstedet www.175.no

For spørsmål finner du kontaktinformasjon til entreprenøren via lenken under.

Kontaktinfo NCC

Lyngdal mot Bergsaker rhauan 310521.jpg
Fylkesvei 43, Kirkeveien, er én av strekningene som skal asfalteres gjennom våren og sommeren. Dronefoto: Rune Hauan

Sist endret: 11.08.2022