Behov for flere flyktningeboliger - kan du hjelpe?

Ønsker du å leie ut til flyktninger? Da vil gjerne NAV Lister høre fra deg.

Ønsker du å leie ut til flyktninger? Da vil gjerne NAV Lister høre fra deg.

NAV ønsker å komme i kontakt med personer som har ledige boliger for utleie i Lyngdal.

Har du bolig eller leilighet du mener kan egne seg til formålet, så ta kontakt med Monica (bildet) på NAV Lister. Hun treffes på mobil 901 08 996, og vil gjerne høre fra deg så raskt som mulig.

Bilde av Monica, Nav Lister

Sist endret: 06.06.2023