Nytt smittetilfelle påvist i Lyngdal

Ytterligere én person i Lyngdal har nå testet positivt for covid19.
Ytterligere én person i Lyngdal har nå testet positivt for covid19.

Dette nye tilfellet dreier seg om en utenlandsk person tilknyttet ett av skipene som for tiden ligger i opplag i Rosfjorden. Personen det gjelder kom til Norge via Kjevik søndag 9. august, som del av et følge på ti.

Sjømannskapet på 10 ble ved ankomst hentet av en minibuss på Kjevik. Etter en tur innom passkontrollen i Kristiansand, ble de fraktet til Lyngdal havn. Herfra tok de seg selv ut til skipet med båt, og gikk deretter til sine respektive lugarer. Mandag morgen ble de på nytt hentet av minibuss, og kjørt til luftveisklinikken i Lyngdal for testing. Deretter fraktet tilbake igjen til havna med samme minibuss og sjåfør, og returnerte til skipet.

Ingen av de ti sjøfolkene hadde luftveissymptomer. Bakgrunnen for at de ble testet er at de kommer fra et land med dårlig smitteregistrering. Testingen ble utført etter råd fra mikrobiologisk avdeling i Kristiansand. Og én av de ti viste seg altså å teste positivt for covid19. Svaret på prøven forelå mandag kveld.

Tiltak

I samråd med kapteinen om bord på skipet er personen det gjelder nå fullisolert. Kapteinen er videre anmodet om å sette de ni arbeidskollegene til pasienten i 14 dagers karantene.

Kommuneoverlegen i Lyngdal har poengtert overfor kapteinen at karantenen er absolutt og urokkelig. Det vil si at ingen av sjøfolkene det gjelder skal utføre noe virke om bord, men holde seg i ro på lugarene sine. Dette innebærer også at skipet ikke får kaste loss så lenge sjøfolkene er i karantene.

Kapteinen er anbefalt å stå ved dette selv om reder eller andre skulle være av annen mening. Han er videre anmodet om å følge med på symptomutviklingen. Kommuneoverlegen har selv informert rederiet, og rederiets agent i Lyngdal, Richard Buch jr. AS.

Når det gjelder de to sjåførene av minibussen som fraktet sjøfolkene, anses disse som nærkontakter, og er derfor satt i 14 dagers karantene. Folkehelseinstituttets smittevernvakt er også kontaktet og orientert om den smittedes flight-informasjon til Kjevik.

Smittesporingsteam

Lyngdal kommune har nå etablert et eget smittesporingsteam, ledet av kommunalsjef Ronny Bjørnevåg. Smittesporingsteamet vil ha daglig kontakt med kapteinen for å bli løpende oppdatert på helsetilstanden til den isolerte, samt de ni kollegene som er satt i karantene.

Smittesporingsteamet vil tirsdag oppsøke skipene som for tiden ligger i opplag i Rosfjorden, for blant annet å kartlegge antall personer om bord på disse og teste mannskapet.

Også passkontrollen i Kristiansand er kontaktet med anbefaling om at vedkommende som var i nærkontakt med sjøfolkene ved 18-tiden søndag kveld tas ut av virke og testes.

Pressemelding

Lyngdal kommune sendte tirsdag 11. august ut pressemelding om det nye smittetilfellet. Den kan lastes ned via knappelenken under.

Pressemelding 110820

Sist endret: 11.08.2020