Ikke ring korona-telefonen unødig

Kommuneoverlege Henriette Pettersen anmoder innbyggere som har registrert seg for vaksinering om ikke å ringe korona-telefonen for å høre når de kan forvente å få vaksinen.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen anmoder innbyggere som har registrert seg for vaksinering om ikke å ringe korona-telefonen for å høre når de kan forvente å få vaksinen.

«Alle som har registrert seg blir kontaktet når tiden er inne, så det er ikke nødvendig å ringe flere ganger. Det blir bare en ytterligere belastning for de som betjener korona-telefonen. Det er heller ikke mulig å gi noe presist svar på når de ulike aldersgruppene vil bli innkalt til vaksinering, ettersom mengden leveranser svinger fra uke til uke», sier Pettersen.

  • Men alle som ennå ikke har registrert seg for vaksinering, er selvsagt hjertelig velkommen til å ringe 979 99 600.

Kan være et bilde av tekst som sier 'Er du over 65 år og onsker korona-vaksine? Registrere deg i dag pả telefon: 979 99 600'

Pettersen presiserer at det heller ikke har noen hensikt å ringe korona-telefonen for å etterspørre svar på covid19-test.

«Tiden det tar før prøvesvar foreligger har økt med ett til to døgn, slik at det nå kan gå opptil tre døgn og lenger før svar på test foreligger. Dette på grunn av kapasiteten ved laboratoriet i Kristiansand», sier Pettersen, og påminner om at de som har testet seg kun kontaktes personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

For mer informasjon om det pågående vaksineringsarbeidet i Lyngdal og korona-situasjonen lokalt henvises til vår samleside om korona. Den finner du via lenken under.

Samleside om korona

Vaksineringsarbeidet i Lyngdal

Sist endret: 06.06.2023