Omforent dokument for idrett og friluftsliv ute på høring

Omforent dokument for idrett og friluftsliv, samt handlingsprogram for spillemidler 2021 legges ut på høring med innspillsfrist 23.november.
Omforent dokument for idrett og friluftsliv, samt handlingsprogram for spillemidler 2021 legges ut på høring med innspillsfrist 23.november.

Det omforente dokumentet gjelder frem til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv blir vedtatt.

Det er mange spenennde prosjekter på gang, og mange av dem skal søke spillemidler for 2021. Programmet for spillemidler skal rulleres nå før jul, og denne prioriteringen er nå ute for innspill.

Omforent dokument for Idrett og friluftsliv

Innspill til planen skal sendes til 

Jan Åge Syrdal Skjærstad
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.11.2020