Områderegulering E39 Mandal - Lyngdal

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst, plan ID 201805

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst, plan ID 201805

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter i saken, vennligst se:

Planregisteret i Lyngdal kommune

For ytterligere informasjon, vennligst se:

Prosjektnettsiden E39 Mandal-Lyngdal Øst

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig til Lyngdal eller Lindesnes kommuner innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. Klage kan sendes til:

post@lindesnes.kommune.no

eller pr. post: Lindesnes kommune
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal

post@lyngdal.kommune.no

eller pr. post:
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal     

Krav om erstatning eller innløsning, i medhold av plan- og bygningslovens kapitel 15 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

 

Sist endret: 05.02.2024