Skoleåpning fra onsdag 13. mai

I Lyngdal kommune blir det en kontrollert gjenåpning av skolene fra og med onsdag 13. mai.
I Lyngdal kommune blir det en kontrollert gjenåpning av skolene fra og med onsdag 13. mai.

Regjeringen har som kjent åpnet for at alle grunnskoletrinn og videregående skoler kan gjenåpne fra og med mandag 11. mai. Virksomhetslederne for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet i Lyngdal, Ingrid Alden og Terje Arvid Litland, har orientert den kommunale kriseledelsen om at en god del praktiske ting må på plass før skolene lokalt kan gjenåpne for fullt. Derfor legges det opp til en kontrollert gjenåpning fra og med onsdag. Noe kriseledelsen har sluttet seg til.

«Dette innebærer at fire av barneskolene har full gjenåpning fra og med onsdag for alle trinn. På de to store barneskolene som har mange elever, Berge barneskole og Å barneskole, ønsker man en gradvis og kontrollert gjenåpning i løpet av uken slik at elever og ansatte får en trygg og forsvarlig start.

På Å barneskole er det blant annet blitt jobbet med å få installert varmt og kaldt vann i flere av klasserommene som ikke hadde dette fra før.

Viktig at alle følger godt med på hjemmesiden til den aktuelle skolen.

«Når vi denne uken gjenåpner de store skolene gradvis, får vi også erfaring med hvor mange som vil benytte seg av kollektivtrafikk. Denne erfaringen er viktig for videre planlegging i ukene som kommer», sier virksomhetsleder for barneskolen, Ingrid Alden

Når det gjelder ungdomstrinnet informerer virksomhetsleder Terje Arvid Litland om at det også der blir en gradvis og kontrollert gjenåpning. I tråd med det som sentrale myndigheter har åpnet for. Blant annet må noen elever ved Byremo ungdomsskole fortsatt få hjemmeundervisning på grunn av kapasitetsbegrensinger knyttet til skyss. Ved Lyngdal ungdomsskole blir det oppstart for elever på 9. og 10. trinn fra og med onsdag 13. mai, mens 8. trinn møter fredag 15. mai.

Når det gjelder Voksenopplæringen så gjenåpner den onsdag 13. mai.

Både Litland og Alden henviser ellers til den enkelte skoles egne hjemmeisder for detaljert informasjon til foreldre og foresatte.

Mer om gjenåpning av skole

Hovedregelen er at elever som skal tilbake til skolen skal få et heltidstilbud på samme måte som før. Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det likevel være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn som er tilstede samtidig både på skole, SFO og leksehjelp.

Det er skoleeier som har myndighet til å vedta dette, med hjemmel i Covid-19-forskriften § 12b fjerde ledd.

Lenke til forskriftshjemmel

Helhetsvurdering

På bakgrunn av kravene i § 12 bokstav b første, andre og tredje ledd, må det foretas en helhetsvurdering av om vilkårene for smittevernfaglig forsvarlig drift er oppfylt.

Dersom man kommer til at man ikke klarer å oppfylle ett eller flere av kravene innenfor ordinær bemanning, kan det være grunnlag for å redusere åpningstid/antall barn som er tilstede samtidig.

Rektorene på den enkelte skole skal i samarbeid med virksomhetsledere jevnlig gjøre en vurdering av åpningstid. Om det er mulig å åpne ytterligere, eller om man av smittevernfaglig hensyn må redusere åpningstiden/antall elever som er tilstede samtidig. Dette kan variere fra skole til skole og det skal alltid tilstrebes å ha et best mulig heltidstilbud for elevene på den enkelte skole.

Hensyn til smittevernet vil likevel gå foran hensynet til åpningstid, jamfør forskriften:

Lenke til forskriftshjemmel

Om skoleskyss

Skole-ledelsen anbefaler alle elever om å gå eller sykle til skolen i den grad de har mulighet til dette. Hvis elevene benytter skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i selve bussen.

Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis mulig. 

SFO og foreldrebetaling

Det følger av midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 5 at avtalt foreldrebetaling gjelder, selv om tilbudet reduseres, eller foreldre velger å holde barnet hjemme. Det er kun dersom SFO stenger med hjemmel i smittevernloven § 4-1, at foreldre ikke skal betale for SFO-plassen. Dersom det er tilstrekkelig dokumentert at barn i risikogruppen ikke kan benytte SFO-plassen, kan det søkes om fritak for foreldrebetaling.

Se forskrifter om endringer i midlertidige forskrifter om tilpasninger i barnehageloven og opplæringslova som følge av utbrudd av covid-19, innføring av foreldrebetaling for foreldre til barn som får et tilbud i barnehage og SFO; 5.1:

Lenke til forskriftshjemmel

Informasjonsskriv til foresatte

Via knappelenken under kan du laste ned informasjonsskriv til foreldre og foresatte om utvidet skoleåpning fra og med 13. mai.

Informasjon til foresatte 1. til 10. trinn

Veiledere for smittevern

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne veiledere for smittevern for både 1. til 7. trinn og for ungdomstrinnet og videregående. Skoleåpningen er forankret i disse. Skole-ledelsen i Lyngdal anmoder også foreldre og foresatte om å gjøre seg kjent med innholdet i disse. Samme gjelder eldre elever.

Veileder for 1. til 7. trinn

Veileder ungdomstrinnet og videregående

Kontaktinformasjon

Åpningstider og kontaktinfo

BYREMO BARNESKULE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Kontaktinformasjon

Eli Kristin Tveiten (SFO-leder)
eli.kristin.tveiten@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

KONSMO SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 07:00-16:30
Tirsdag: 07:00-16:30
Onsdag: 07:00- 16.30
Torsdag: 07:00- 16:30
Fredag: 07:00- 16:30

Kontaktinformasjon

Helene Øydna (SFO-leder)
helene.oydna@lyngdal.kommune.no

Camilla Kvås
camilla.kvas@lyngdal.kommune.no

KVÅS SKOLE

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 07:00-08:15 og fra skoleslutt til 16:30

Kontaktinformasjon

Bente Helen Furø (SFO-leder)
bente.helen.furo@lyngdal.kommune.no

Ingfrid Farestad Skofteland (Rektor)
ingfrid.farestad.skofteland@lyngdal.kommune.no

BERGE BARNESKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45-16:30
Tirsdag: 06:45-16:30
Onsdag: 06:45-16:30
Torsdag: 06:45-16:30
Fredag: 06:45-16:30 

Kontaktinformasjon

Rico Grohmann (SFO-leder)
Mobil: 915 83 759

Epost Rico Grohmann

Å BARNESKOLE

Åpningstider

Mandag: 06.45-16:30
Tirsdag: 06.45-16.30
Onsdag: 06.45-16.30
Torsdag: 06.45-16.30
Fredag: 06.45-16.30

Kontaktinformasjon

SFO mobil: 995 09 543

Ingrid Schmidt (SFO-leder)

Tlf: 99383631
Ingrid.Schmidt@lyngdal.kommune.no

Lena Kvavik
Lena.Kvavik@lyngdal.kommune.no

ÅRNES SKOLE

Åpningstider:

Mandag: 06:45 - 16:30
Tirsdag: 06.45 - 16.30
Onsdag: 06.45 - 16.30
Torsdag: 06.45 - 16.30
Fredag: 06.45 - 16.30

Kontaktinformasjon

SFO-telefonen: 941 63 233

Kirsten Ellen Nodeland (SFO-leder)
Kirsten.Ellen.Nodeland@lyngdal.kommune.no

Ingrid Alden, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Terje Arvid Litland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Jenny Aprilia Hodnemyr
Rinnanveien 2 på Rom
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 12.05.2020