Du kan ennå gi ditt bidrag til TV-aksjonen

Mandag 23. oktober viser oversikten at det i Lyngdal kommune er gitt drøye 360.000 kr til årets TV-aksjon. Men selv om aksjonsdagen nå er unnagjort, er det fortsatt mulig å gi en gave, og på den måten hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Mandag 23. oktober viser oversikten at det i Lyngdal kommune er gitt drøye 360.000 kr til årets TV-aksjon. Men selv om aksjonsdagen nå er unnagjort, er det fortsatt mulig å gi en gave, og på den måten hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Ønker du å gi ditt bidrag til årets TV-aksjon digitalt, kan du gjøre det via knappelenken under. Her kan du vippse, gi støtte over SMS eller betale via nettbanken din inn til TV-aksjonens kontonummer.

Lenke: Gi ditt bidrag her

Totalt, per mandag 23. oktober, er det i Lyngdal samlet inn 362 124 kroner. Blant de 25 kommunene på Agder plasserer da Lyngdal seg inn på en 10. plass. I snitt har hver lyngdøl gitt 33 kr og 69 øre til årets TV-aksjon. Dette er noe lavere enn da innbyggerne fikk besøk av bøssebærere.

Årets aksjonskomité i Lyngdal er imidlertid klar på at tiden med å organisere et stort team av bøssebærere nok likevel er forbi. Men om dette konkluderes det ikke endelig før aksjonskomiteen har evaluert årets gjennomføring.

– Det er nesten ingen som har kontanter hjemme lenger, så det å mobilisere et stort antall frivillige som skal reise rundt i kommunen og banke på dørene til folk har ikke veldig mye for seg lenger. Nettbank og Vipps derimot, det har de aller fleste nå. Digital innsamling startet som en dyd av nødvendighet under pandemien, og vi har valgt å videreføre denne måten å gjøre det på, sier koordinator for Lyngdal kommunes lokale aksjonskomité, Jan Seland. Til daglig kommunal virksomhetsleder for kultur.

Bilde av den lokale komiteen i Lyngdal kommune for TV-aksjonen 2023
Komiteen for TV-aksjonen i Lyngdal. Fra venstre: Beate Marie Johnsen og Jorunn Bakke Flottorp (på skjermen), begge fra frivilligsentralen, tidligere ordfører og komitéleder Jan Kristensen og koordinator Jan Seland. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Dette er tredje gangen Lyngdal kommune gjennomfører TV-aksjonen som en digital innsamling. Hvordan har erfaringene vært?

– Erfaringen er både pluss og minus. En slik innsamling er jo mye enklere å organisere, men vi har nok erfart at beløpet som kommer inn er noe lavere enn det som var tilfelle da vi gjennomførte med bøssebærere. Særlig fra næringsdrivende. Men det er vanskelig å si noe kategorisk om dette, ettersom oppslutningen erfaringsmessig også varierer noe, alt etter hvem TV-aksjonen er til inntekt for. I år er det Redd Barna, der de innsamlede midlene skal øremerkes barn i krigs- og konfliktområder. Noe skal også brukes i Norge, på tiltak og tilbud for flyktninger. Redd Barna er en humanitær organisasjon med bred folkelig appell, sier Jan Seland.

Den offisielle vignetten til TV-aksjonen 2023

Fakta om årets TV-aksjon «La barn leve i fred»

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Det handler om å gi barn en mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Selve aksjonsdagen var søndag 22. oktober.

Via lenken under kan du lese mer TV-aksjonen 2023.

Lenke til TV-aksjonen

Sist endret: 30.10.2023