Oppgave for pass og stell av barn 2022

I disse dager sender Lyngdal kommune ut oppgave for pass og stell av barn for 2022.

I disse dager sender Lyngdal kommune ut oppgave for pass og stell av barn for 2022.

Det presiseres at dette ikke er noen faktura, kun en oversikt over totalt innbetalt beløp registrert hos Lyngdal kommune på barnehage-/SFO-opphold i 2022.

Beløpet som oppgis er rapportert inn til ligningsmyndighetene, og den tilsendte oppgaven kan sjekkes opp mot post 3.2.10 i skattemeldingen.

Utgifter til barnepass kan du få skattefradrag for. Les mer om det via lenken under.

Lenke: Info om foreldrefradrag

Bilde av Byremo barnehage
Har du hatt SFO- eller barnehageutgifter i 2022? Disse kan du få fradrag for. Bildet viser Byremo barnehage. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 06.06.2023