Opprettholder bålforbudet

Brannvesenet Sør opprettholder forbudet mot bålbrenning og bråtebrann.
Brannvesenet Sør opprettholder forbudet mot bålbrenning og bråtebrann.

Brannvesenet Sør IKS nedla torsdag 26. mars forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark, i kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral. Tirsdag 7. april ble situasjonen vurdert på nytt, og det ble besluttet å opprettholde forbudet inntil videre.

Brannvesenet minner ellers om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Ved melding om bålbrenning rykker brannvesenet ut og iverksetter slukking. Ved hendelser hvor ild i terreng er kommet ut av kontroll, må det forventes at forholdet blir politianmeldt.

Skogbrannindeksen er stigende og i sammenheng med utbruddet av Covid-19 ønsker brannvesenet å forebygge unødige hendelser.

Brann- og redningsvesen over hele landet er oppfordret av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til å bistå helse med sine ressurser, og på den måten avlaste trykket på helse og bidra i den nasjonale dugnaden. Brannvesenet har tilgjengelig verneutstyr og ressurser i alle kommuner. Brannvesenet rykker ut på rene helseoppdrag, som f. eks hjertestans, og bistår også helse med andre oppdrag innenfor deres tjenesteområde.

Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Noe som kan resultere i svekket beredskap.

Utrykning til branner og ulykker gjennomføres selvsagt som vanlig, men med dette forbudet er målet færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne ha vært unngått.

Unntatt fra forbudet er bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, bålpanne i egen hage etc.

 

Brannbilde.png
Målet med bålforbudet er færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne ha vært unngått. Foto: Brannvesenet Sør

 

Sist endret: 08.04.2020