Opprettholder gult nivå

Lyngdal kommune opprettholder gult nivå i barnehage og skole.
Lyngdal kommune opprettholder gult nivå i barnehage og skole.

Det besluttet kriseledelsen på møtet fredag ettermiddag, etter anbefaling fra kommuneoverlege Henriette Pettersen.

Kommuneoverlegen viser til at smitten hovedsakelig er blant skoleelever, med spredning innad i deres familier. Det ventes økt smitte, og den mest nærliggende anbefaling er derfor at gult nivå videreføres for barnehage, barne- og ungdomsskole. Hovedårsaken er ikke den antatte sykdomsbyrden for helsevesenet, men fravær som følge av mye smitte samtidig, og påfølgende fare for å måtte stenge skoler og barnehager på grunn av bemanningsmangel.

Lyngdal kommune legger seg da på samme linje som Farsund, Lindesnes og Kristiansand, hvor også kommunelegene har anbefalt fortsatt gult nivå.

I de nye nasjonale tiltakene og anbefalingene som ble innført fra og med fredag 14. januar 2022 er det ikke lenger forskriftsfestet tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler. Imidlertid er den enkelte kommune, på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt, anmodet om selv å vurdere og justere tiltaksnivået. Og slik situasjonen er i Lyngdal for tiden har kommuneoverlegen anbefalt fortsatt gult nivå.

Da gjelder følgende:

 1. Ingen syke skal møte på skolen/barnehagen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  o Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  o Hele klasser/avdelinger regnes som en kohort
  o To kohorter kan samarbeide utendørs
  o Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  o Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  o Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser/avdelinger
  o Kohort-/trinnvis gruppeinndeling på SFO
  o Unngå trengsel og store samlinger
  o Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt


For informasjon om smittebildet lokalt se lenken under.

Smittesituasjonen i Lyngdal

Sist endret: 19.01.2022