Oppstart nytt barnehageår 2020-2021

Grunnet covid19 blir oppstart og tilvenning i barnehagen denne høsten litt annerledes enn tidligere år.
Grunnet covid19 blir oppstart og tilvenning i barnehagen denne høsten litt annerledes enn tidligere år.

Fredag 29. mai kom den foreløpig siste smittevernveilederen for barnehager. Her ble det innført et trafikklys-system. Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønt, gult eller rødt, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Dette skal bidra til å gi forutsigbarhet og bedre mulighet for å planlegge for ulike smittescenarier.

Barnehager skal nå ta i bruk gule tiltak. Det innebærer blant annet følgende:

 • En avdeling regnes som en kohort.
 • To kohorter/avdelinger kan samarbeide for å få det praktiske i hverdagen til å gå rundt.
 • Økt fokus på utetid. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.
 • Barna kan ikke ha med leker hjemmefra. Kosedyr eller lignende skal holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.
 • Tiden foresatte/andre bruker for å levere/hente barnet må begrenses. Det skal holdes 1 meter avstand til ansatte og andre voksne i barnehagen.
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).
 • Barn med symptomer på luftveissykdommer skal holdes hjemme til de har vært helt friske i 24 timer. Det er viktig at voksne som er syke ikke følger barna til barnehagen.
 • Vi følger alle utarbeidede retningslinjer/rutiner for hygiene, og holder avstand mellom kohorter.
 • Barna må ha spist frokost hjemme før de kommer i barnehagen. De barna som kommer før kl. 07.45 kan ha med egen frokost som de spiser på avdelingen. Barna får servert lunsj- og fruktmåltid i barnehagen samt drikke til alle måltider.
 • Hvor dere skal levere/hente barna får dere beskjed om av pedagogisk leder på avdelingen.
DSC_6996 Byremo barnehage.JPG
Tirsdag 18. august tas barna imot til nytt barnehageår her i Byremo barnehage og de andre barnehagene i Lyngdal kommune.  Foto: Ole Aa. Brattfjord


Du kan lese mer om tiltakene via lenkene under.

Smittevernveileder barnehage Udir

Veileder om smittevern i barnehager FHI

Barnehagetilvenning ved gult nivå

 • Barnet og den foresatte må forholde seg til den avdelingen barnet skal tilhøre.
 • Tilvenningen skjer i barnets avdeling (kohort).
 • Så langt det er mulig ønsker vi at en fast foresatt gjennomfører tilvenningsperioden i barnehagen. Den foresatte kan være inne sammen med barnet og avdelingen (kohorten) som barnet skal tilhøre.
 • Den foresatte må holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig.
 • Store deler av tilvenning av nye barn vil skje ute.
 • Barn og foresatte kan bli kjent med resten av barnehagen, når de andre barna er ute.
 • Avdelingen fører liste på barn og voksne som har vært på avdelingen (kohorten) samtidig.
 • Barn og voksne skal være friske ved oppstart, og de må ikke være i karantene.
 • Foresatte må gi beskjed om de blir syke i etterkant av besøksdager.

Åpningstider og turnus

Barnehagene har ved oppstart 18. august 2020 ordinær åpningstid fra kl. 06.45 til 16.30.

Avdelingene kan ikke samarbeide på tvers på samme måte som før covid19, og må fortsatt følge alle retningslinjer og rutiner for hygiene. Dette kan gi noen utfordringer med nok bemanning, spesielt på ettermiddagen.

Det er viktig at vi har flest ansatte på jobb den tiden på dagen det er flest barn. Vi oppfordrer derfor foresatte til å gi beskjed til avdelingen når dere tenker å levere og hente barnet. Så vil vi tilpasse de ansattes turnus ut i fra det.

Ta gjerne kontakt

Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom det er noe du vil ta opp, eller trenger mer informasjon om. Ikke ta disse henvendelsene med personalet du treffer i leverings- og hentesituasjon.

Via den knappelenken under finner du kontaktinformasjon til den enkelte barnehage.

Barnehager i Lyngdal

Med vennlig hilsen virksomhetsleder og styrere i de kommunale barnehagene:

 • Bente Ingebretsen
 • Linn Therese Røysland-Egebø
 • Gry Tove Østebø
 • Renate Tveiten
 • Diane T. Fredbo

 

Se også informasjon om smittevern ved skolestart:

Korona-informasjon ved skolestart

Sist endret: 10.08.2020