Opptak fra Lyngdal kommunestyre 10. september 2020

Her finner du det redigerte opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 10. september 2020.

Her finner du det redigerte opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 10. september 2020.

Møtet ble holdt i Lyngdal kulturhus. Grunnet korona-restriksjoner var møtet ikke åpent for publikum. Offentligheten ivaretas gjennom sendingen på Kommune-TV. I tillegg hadde media anledning til å være til stede.

I det redigerte opptaket er tidspunktene for de ulike sakene justert, slik at saken starter der den skal når du klikker på den i menyen. I tillegg er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er det redigerte opptaket identisk med direktesendingen.

Det var problemer med lyden fra starten av møtet. Noe som medførte at ordførerens velkomsthilsen og de første 3,5 minuttene av Multiconsults presentasjon av gatebruksplanen er uten lyd.

Under fanen vedlegg i avspilleren kan du laste ned møteinnkalling og sakliste.

Lenke: Kommunestyret 10.09.20

Opptak fra tidligere politiske møter finner du i arkivet på Kommune-TV.

I arkivet finner du også opptakene fra kommunestyret i tidligere Audnedal kommune, og fra møtene i fellesnemnda for ny kommune. Lyngdal kommune hadde ikke sending fra politiske møter før sammenslåingen.

Lenke: Kommune-TV arkiv

Sist endret: 05.02.2024