Opptak fra Lyngdal kommunestyre 18. juni

Her finner du det redigerte opptaket fra maratonmøtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 18. juni 2020.

Her finner du det redigerte opptaket fra maratonmøtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 18. juni 2020.

Dette var siste kommunestyremøte på denne siden av sommeren. Derfor var også saksmengden uvanlig stor, og møtet strakk seg over 7,5 timer. Før det hadde de folkevalgte i tillegg vært på omvisning på Lyngdal helsehus.

Selve møtet ble også denne gangen holdt i Lyngdal kulturhus. Grunnet smittevern var ikke møtet åpent for publikum eller presse.

Innledningsvis var det flere orienteringssaker. Blant annet om Anne-Cath. Vestly-museet, og om utført flomsonekartlegging i Lygna, Møska og Litleåna. Også politiet og kommunens SLT-koordinator, Camilla Buch Vidringstad (bildet), var invitert til møtet for å gi de folkevalgte faktainformasjon om ruskriminalitet i kommunen. Spørsmålet var om Lyngdal kommune har en utfordring, eller unødig frykt?

Camilla Buch Vidringstad.png
Camilla Buch Vidringstad er SLT-koordinator i Lyngdal kommune.

I det redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet vekk. Bortsett fra det er opptaket identisk med direktesendingen.

Som nevnt innledningsvis var det mange saker til dette siste møtet før ferien. Tjue totalt, pluss en interpellasjon. Blant sakene de folkevalgte skulle ta stilling til var søknader om rentefritt lån fra både Lyngdal Markedsforening, Lyngdal dyrskue og Sørlandsbadet.

Kommunestyret skulle også ta stilling til handlingsprogram for fylkesveier, samt velge meddommere til Lista tingrett, lagmannsretten og jordskifteretten. Forslaget på meddommere har ligget ute til offentlig ettersyn siden 3. juni, med høringsfrist 17. juni.

Opprettelse av "Stiftelsen Barnas Anne-Cath. Vestly-museum" var også en del av sakskartet.

Lenke: Opptak fra kommunestyret 180620

Når du spiller av opptaket kan du under sakliste kjapt navigere mellom de ulike sakene.

Kommunestyret 180620 salen med sakliste.png
Under menyen sakliste i Kommune-TV kan du kjapt velge ut de klippene du ønsker å se.

Møteinnkalling og sakliste kan lastes ned via den blå knappelenken. 

Lenke: Møteinnkalling kommunestyret 180620

Kommunestyret 180620 salen utsnitt.png

Kommunestyret 180620 Thor Håkon Føreland.png

Kommunestyret 180620 Tønnes Seland.png

Kommunestyret 180620 salen.png

Kommunestyret 180620 oversiktsbilde podiet.png
På podiet fra venstre: Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, ordfører Jan Kristensen og møtesekretær Berit Kolsrud Bogaard.

Kommunestyret 180620 Bodil Stensrud.png

Kommunestyret 180620 avstemming fylkesveger Havsåsen-flertall.png
Og det stemmes: Her stemmes det over hvilke fylkesveistrekninger i Lyngdal som kommunestyret mener skal prioriteres først.

Sist endret: 05.02.2024