Opptak fra møtene i planutvalg og formannskap 4. juni

Her ser du det redigerte opptaket fra møtene i Lyngdal planutvalg og formannskap torsdag 4. juni 2020.

Her ser du det redigerte opptaket fra møtene i Lyngdal planutvalg og formannskap torsdag 4. juni 2020.

Møtene ble denne gangen holdt fysisk i kommunestyresalen, i Lyngdal rådhus. Men var grunnet smittevernhensyn ikke åpne for publikum eller media.

Planutvalget hadde kun én sak til politisk behandling. Det var revidert fremdriftsplan i "Prosjektplan for arbeidet med ny kommuneplan".

På dagsorden til formannskapsmøtet stod årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngdal kultursenter KF, samt årsmelding og regnskap 2019 for Audnedal kommune og for Lyngdal kommune.

Formannskapet fikk også en ekstrasak på bordet. En søknad fra Lyngdal Markedsforening om et rentefritt lån på 600 000 kroner. Den saken ble etter noe debatt sendt videre til kommunestyremøtet senere samme dag.

Det redigerte opptaket fra møtene i planutvalget og formannskapet finner du via lenken under.
 
 
Planutvalget 040620.png
Skjermdump fra møtet i planutvalget torsdag 4. juni 2020. Når du spiller av opptaket fra møtet kan du i menyen til høyre kjapt navigere mellom de ulike sakene. På knappene nede til venstre i spilleren kan du endre kameravinkel.
 
Via de blå knappelenkene kan møteinnkallinger og saklister lastes ned.
 
 

Sist endret: 05.02.2024