P-plassen i Kirkeveien stenges fram til 1. mai

Det kommunale parkeringsarealet i Kirkeveien, like ved innkjørselen til miljøgata, skal oppgraderes. Derfor stenges området i en periode.

Det kommunale parkeringsarealet i Kirkeveien, like ved innkjørselen til miljøgata, skal oppgraderes. Derfor stenges området i en periode.

Ifølge Lyngdal kommunes prosjektansvarlig, Roy Fredbo, skal området gjenåpnes til 1. mai. Fram til da må brukerne av parkeringsplassen finne andre egnede steder i Lyngdal sentrum.

Fredbo forteller at parkeringsplassen skal rustes opp, og at den derfor må stenges i anleggsperioden.

– Det skal legges nytt dekke, og etableres nytt overvannssystem. I tillegg kommer det på plass tre doble ladepunkter for elbiler, sier Fredbo og tilføyer at de 55 parkeringsplassene på området også skal merkes opp.

– Blir det hurtigladere her også?

– Nei, kommunen etablerer ikke hurtigladere på sine områder. Først og fremst fordi vi ikke har til hensikt å komme i et konkurranseforhold til private næringsdrivende. Men hurtigladere krever også et helt annet kabelsystem. Ladepunktene som skal etableres på parkeringsplassen i Kirkeveien er tiltenkt brukere som planlegger å være i Lyngdal en stund, og som kan få ladet bilen mens de gjør sine ærend i byen, sier Roy Fredbo.

Parkeringsplass.jpg
Parkeringsplassen i Kirkeveien skal rustes opp, og holdes derfor stengt fram til 1. mai. Foto: Roy Fredbo, Lyngdal kommune
Parkeringsplass Kirkeveien flyfoto.jpg
Kartutsnitt av parkeringsarealet som nå skal rustes opp. Foto fra Kommunekart

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 09.03.2023