P-plassen i Kirkeveien stenges fram til 1. mai

Det kommunale parkeringsarealet i Kirkeveien, like ved innkjørselen til miljøgata, skal oppgraderes. Derfor stenges området i en periode.

Det kommunale parkeringsarealet i Kirkeveien, like ved innkjørselen til miljøgata, skal oppgraderes. Derfor stenges området i en periode.

Ifølge Lyngdal kommunes prosjektansvarlig, Roy Fredbo, skal området gjenåpnes til 1. mai. Fram til da må brukerne av parkeringsplassen finne andre egnede steder i Lyngdal sentrum.

Fredbo forteller at parkeringsplassen skal rustes opp, og at den derfor må stenges i anleggsperioden.

– Det skal legges nytt dekke, og etableres nytt overvannssystem. I tillegg kommer det på plass tre doble ladepunkter for elbiler, sier Fredbo og tilføyer at de 55 parkeringsplassene på området også skal merkes opp.

– Blir det hurtigladere her også?

– Nei, kommunen etablerer ikke hurtigladere på sine områder. Først og fremst fordi vi ikke har til hensikt å komme i et konkurranseforhold til private næringsdrivende. Men hurtigladere krever også et helt annet kabelsystem. Ladepunktene som skal etableres på parkeringsplassen i Kirkeveien er tiltenkt brukere som planlegger å være i Lyngdal en stund, og som kan få ladet bilen mens de gjør sine ærend i byen, sier Roy Fredbo.

Parkeringsplass.jpg
Parkeringsplassen i Kirkeveien skal rustes opp, og holdes derfor stengt fram til 1. mai. Foto: Roy Fredbo, Lyngdal kommune
Parkeringsplass Kirkeveien flyfoto.jpg
Kartutsnitt av parkeringsarealet som nå skal rustes opp. Foto fra Kommunekart

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024