Informasjon om stengt fylkesvei 43 under Kvellandsbrua

I forbindelse med støpearbeid på Kvellandsbrua stenges fylkesvei 43 tolv ganger i perioden juni - august 2024. Her finner du oppdatert informasjon om stengedatoer.

I forbindelse med støpearbeid på Kvellandsbrua stenges fylkesvei 43 tolv ganger i perioden juni - august 2024. Her finner du oppdatert informasjon om stengedatoer.

Det er rekkverk-fundamenter, såkalte kantdragere, som skal støpes på Kvellandsbrua over fylkesvei 43 som er årsaken til at fylkesveien i perioder må stenges. Stengingene er et lovpålagt sikkerhetstiltak.

– Ved brubygging over og nær offentlig vei må vi forholde oss til en gitt sikkerhetssone. Det er et lovkrav, sier plassjef for Kvellandsbrua og anleggsleder for konstruksjoner på E39-prosjektet gjennom Lyngdal, Ole Grindhagen. Han presiserer at lovverket i en slik sammenheng kun tillater passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, samt helt nødvendig anleggstrafikk.

Totalt er det planlagt tolv stenginger i perioden juni - august. Hver stenging vil vare 10-12 timer.

  • Veien stenges på strekningen mellom Grøvan bru, ved lysregulert kulvert, og M42-skiltet ved Foss pukkverk.
  • Av hensyn til skoleskyss og de som skal på jobb, starter alle stengingene først fra klokken 09 om morgenen.

– Eksakte datoer for stengingene er det dessverre ikke mulig å gi veldig lang tid i forveien. Uansett tid på året er betongarbeid væravhengig. Støp og herding påvirkes av både temperatur og vind. Det mest ideelle er overskyet og vindstille de dagene vi støper, men det vet vi naturlig nok aldri på forhånd. I tillegg kan det oppstå uforutsette ting som gjør at tider forskyves, sier Ole Grindhagen.

  • I uke 27 og uke 28 er det ikke planlagt noen stenginger.
  • I uke 29 kan det bli en stenging på lørdag 20. juli, men mandag til fredag i uke 29 er veien åpen
  • Fylkesvei 43 stenges heller ikke i uke 31, som er perioden 29. juli til 4. august. Da er det nemlig ferieavvikling for betongfagarbeiderne.

Hold deg oppdatert her

Hjemmesiden til nye E39 gjennom Lyngdal finner du via lenken under. Her publiseres stengedatoer.

Lenke: Ny E39 Lyngdal

Ved å følge med på lokale trafikkmeldinger fra Statens vegvesen kan du også holde deg oppdatert på stenge-datoene. Se lenken under, eller ring 175.

Lenke: Lokale trafikkmeldinger

Om du ønsker push-varsler om veiarbeid og veistenginger på din mobiltelefon der du ferdes, kan du laste ned veivesenets egen trafikk-app. Her kan du selv velge et gitt område i et kart. Appen lastes ned fra App Store eller Google Play.

Kvelland bru sett fra fylkesvei 43
Fylkesvei 43 stenges fra dette området ved Grøvan bru, og fram til M42-skiltet ved Foss pukkverk. Grøvan bru forblir åpen under stenge-periodene.
Foto: Rita Tvede Bartolomei, Implenia Stangeland

Omkjøring

Mellom klokken 12 og 17 på hverdager under stengingene, blir det manuell dirigering på Brådlandsveien, med enveiskjørt trafikk i puljer.

– Etter tilbakemeldinger fra publikum ved forrige fylkesvei-stenging, skal vi forbedre skiltingen. Det er viktig for oss at skiltingen nå blir enda mer tydelig og enklere å forholde seg til, sier Ole Grindhagen.

Grøvan bru er alltid åpen under stengingene.

Kontaktinformasjon

Har du som privatperson eller bedrift spørsmål om stengingene?

Kontakt plassjef Ole Grindhagentelefon 992 17 368, eller per epost via lenken under.

Lenke: Epost Ole Grindhagen

Kommentarer til pressen koordineres med Nye Veiers kommunikasjonsrådgiver, Nils Bernt Rinde, på telefon 958 18 472, eller per epost:

Lenke: Epost Nils Bernt Rinde

Sist endret: 10.07.2024