Vintlandsveien stenges periodevis

De periodevise stengingene av Vintlandsveien skjer på grunn av støp av Hårikstadbrua på ny E 39. Grøvanbakken kan benyttes som omkjøringsvei når Vintlandsveien holdes stengt.

De periodevise stengingene av Vintlandsveien skjer på grunn av støp av Hårikstadbrua på ny E 39. Grøvanbakken kan benyttes som omkjøringsvei når Vintlandsveien holdes stengt.

– Disse stengingene er et lovpålagt sikkerhetstiltak, opplyser samfunnskontakt for entreprenøren Implenia Stangeland, Rita Tvede Bartolomei. Hun viser til at informasjon om stenging av Vintlandsveien legges ut på entreprenørens nettside. Se lenken under. Som det framgår der, kan du også melde deg på epost-varsler for å få denne informasjonen direkte.

Lenke: E39 Lyngdal, Herdal til Røyskår

Bartolomei presiserer at stenging av kommunale veier, slik som denne, ikke registreres hos 175 Veitrafikksentralen.

Under slik støp over offentlig vei tillater lovverket passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, samt helt nødvendig anleggstrafikk. Men veien er stengt for all allmenn ferdsel, inkludert for syklister og fotgjengere.

Har du ytterligere spørsmål om stengingene?

Kontakt plassjef for Hårikstad bru, Maciej Nagucki, på telefon 468 10 237, eller epost maciej.nagucki@implenia.com

Eller du kan ringe Implenia Stangelands vakttelefon på 407 07 888.

Bilde av Hårikstad bru
Bilde av Hårikstad bru tatt 28. februar 2024. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Kartutsnitt
Kartutsnitt som viser stedet hvor Vintlandsveien i perioder vil bli stengt. Hentet fra hjemmesiden til Implenia Stangeland

Sist endret: 09.07.2024