Planlegger alternativ 17. mai i Lyngdal

Barnetog, folketog, felles arrangementer for publikum og aktiviteter på f.eks. skoler avlyses 17. mai. Men det jobbes med alternativer.
Barnetog, folketog, felles arrangementer for publikum og aktiviteter på f.eks. skoler avlyses 17. mai. Men det jobbes med alternativer.

Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, orienterte tirsdag kriseledelsen om planene for årets 17. mai-feiring i Lyngdal kommune. Det alternative opplegget for grunnlovsdagen er forankret i alle de lokale 17. mai-komiteene, og i tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern.

  • Dette innebærer at barnetog, folketog, felles arrangementer for publikum og aktiviteter på f.eks. skoler avlyses.

«Men vi jobber med å få til et opplegg som vi håper og tror likevel skal gi innbyggerne en fin opplevelse på 17. mai, selv om barnetog og andre tradisjonelle fellesarrangementer denne gangen må avlyses», kunne Seland opplyse om.

Nøyaktig hva det alternative opplegget blir er det ifølge Seland for tidlig å gå ut med nå. Det vil han komme tilbake til.

Ordfører Jan Kristensen er orientert om planene, og gir uttrykk for at han tror dette kan bli en god erstatning for den tradisjonelle feiringen.

Jan Seland med flagg.png
Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, orienterte tirsdag kriseledelsen om at det jobbes med alternativt opplegg for årets 17. mai-feiring i Lyngdal kommune. I tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 27.04.2020