Politiske møter i uke 38 og 39

Her finner du opptakene fra formannskapet og politiske utvalgsmøter holdt i uke 38 og 39.

Her finner du opptakene fra formannskapet og politiske utvalgsmøter holdt i uke 38 og 39.

I uke 39 ble det på Kommune-TV sendt direkte fra fem politiske møter. Her kan du se alle møtene i opptak. Inklusive opptaket fra møtet i investeringsutvalget i uke 38. Nærmere bestemt fredag 18. september. Rundt 12 timer med levende bilder fra politisk møtevirksomhet.

Dette var møtene

  • Investeringsutvalget, fredag 18. september fra kl. 08
  • Utvalg for miljø, plan og teknisk, tirsdag 22. september fra kl. 16
  • Utvalg for helse og velferd, tirsdag 22. september fra kl. 19
  • Lyngdal formannskap, torsdag 24. september fra kl. 08.30
  • Utvalg for barn og oppvekst, torsdag 24. september fra kl. 17
  • Utvalg for kultur og samskaping, torsdag 24. september fra kl. 19.15
Alle møtene ble holdt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus. Men på grunn av gjeldende korona-restriksjoner var de stengt for publikum. Offentligheten ivaretas gjennom disse overføringene på Kommune-TV. I tillegg har media anledning til å være til stede.
 

Stor interesse

Det er gledelig å registrere at interessen for sendingene på vårt Kommune-TV er stor. Eksempelvis hadde sendingen fra utvalget for barn og oppvekst torsdag 24. september, da blant annet skolebruksplanen for 2021-2030 ble presentert, hele 678 visninger. Dette tallet er såkalte unike IP-adresser. Alle datamaskiner som kobler seg opp på nettet får sitt unike nummer. Det kan gjerne sammenlignes med et telefonnummer. Om en seer går inn og ut av en sending flere ganger via sin datamaskin, teller dette fortsatt kun som én visning. Derfor kan vi slå fast at minimum 678 personer fulgte denne ene sendingen alene.
 
Slår vi sammen besøket på de tre møtene som var torsdag 24. september, får vi imponerende 1204 visninger bare denne ene dagen.
 
Det politiske møtet som så langt har hatt flest seere, var det ekstraordinære kommunestyremøtet som ble holdt i kulturhuset torsdag 4. juni. Da det ble orientert om budsjettsituasjonen. Det alene hadde 1233 visninger.
 
For å sitere ordfører Jan Kristensen da det på tampen av formannskapet denne uken ble gitt en kjapp orientering om denne gode statistikken: «Skulle vi hatt 1200 tilskuere til stede på et kommunestyremøte måtte vi holdt friluftsmøte», sa han og konkluderte med at Kommune-TV er en flott måte å involvere innbyggerne på i den politiske virksomheten.
 

Se opptakene her

Lenken under tar deg til opptaket fra Lyngdal formannskap. De øvrige opptakene er slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.
 
Investeringsutvalget 180920
 
UMPT 220920
 
Helse og velferd 220920
 
 
Barn og oppvekst 240920
 
Kultur og samskaping 240920
 
I de redigerte opptakene er starttidene for de ulike sakene justert, slik at hver sak begynner der den skal. I tillegg er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.
 
Bildet under er en skjermdump fra møtet i tvalg for barn og oppvekst torsdag 24. september. Dette er slik møtene vises ut i spilleren på Kommune-TV. I menyen til høyre kan du som seer kjapt navigere mellom de ulike sakene.
 
Under fanen vedlegg i spilleren kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.
Utvalget for barn og oppvekst 240920.png
Rådgiver Ann Karin Fuglestad orienterer utvalget for barn og oppvekst om skolebruksplanen for 2021-2030. Hele 678 seere fulgte dette møtet via Kommune-TV.

Opptak fra tidligere politiske møter finner du i arkivet på Kommune-TV.
 
I arkivet finner du også opptakene fra kommunestyret i tidligere Audnedal kommune, og fra møtene i fellesnemnda for ny kommune. Lyngdal kommune hadde ikke sending fra politiske møter før sammenslåingen.
 
Visningstallet som står under hvert opptak i arkivet forteller hvor mange ganger dette opptaket er blitt besøkt etter publisering. For at en visning skal registreres her må opptaket bli spilt av i minimum fem sekunder.
 

Sist endret: 05.02.2024