Ny Q43-avtale avlaster kommunen

En nylig inngått transportavtale mellom Lyngdal kommune og bedriften Q43 skal bidra til å avlaste kommunen dersom korona-krisen tilspisser seg.
En nylig inngått transportavtale mellom Lyngdal kommune og bedriften Q43 skal bidra til å avlaste kommunen dersom korona-krisen tilspisser seg.

Avtalen er del av en plan for å sikre forsyning av kritisk utstyr til helsepersonell på tvers i kommunen. Dette innebefatter smittevernutstyr og håndtering av forurenset (kontaminert) utstyr som skal vaskes på helsehusets splitter nye og moderne vaskeri.

- Avtalen med Q43 gjør at de kan spesialisere seg på transport, slik at kommunens personell på sin side kan fokusere på eventuelle innbyggere med koronasmitte. Avtalen trer i kraft når eller hvis kommunen må konsentrere seg om kjernebehov knyttet til liv og helse, sier kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som har vært sentral i arbeidet med å få avtalen på plass.

- Vi er med dette «føre var» og spiller i tillegg sammen med gode lokale ressurser i Lyngdal. Vi har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Q43, og vi vet at dette vil de løse bra hvis behovet inntreffer, sier Bjørnevåg.

Avtalen innebærer at Q43 skal besørge transport av rene klær fra Lyngdal helsehus til Lyngdal bo- og servicesenter, til omsorgssenteret på Byremo, til rusomsorgen, psykisk helse og legesentrene.

  • Fra de samme stedene skal det også samles inn tøy som skal fraktes i retur til vaskeriet på hesehuset.
  • Avtalen forutsetter at bilen som benyttes til transport av rent tøy skal være desinfisert før hver nye tur.

- Dette følger retningslinjene i Lyngdal kommunes smittevernprogram, sier Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef for Samskaping og innovasjon. Denne avtalen er nok et godt eksempel på samskaping i praksis.

Lyngdal helsehus er nå formelt overtatt av Lyngdal kommune, og virksomheten Hjemmetjenester har allerede flyttet sin administrative base fra Lyngdal bo- og servicesenter til helsehuset.

IMG_4471 partene med avtalen.jpg
Ordfører Jan Kristensen signerte avtalen på vegne av kommunen. Her sammen med daglig leder i Q43, Unni Rosseland Skofteland. Foto: Ronny Bjørnevåg
Lyngdal helsehus0420 FotoRHauan.JPG
Lyngdal helsehus er formelt overtatt og klar til bruk. Virksomheten Hjemmetjenester har allerede flyttet sin administrative base hit. Foto: Rune Hauan
Anne Sanden Kvinen helsehuset.jpg
- Vi har fått Norges fineste helsehus, mener virksomhetsleder for Hjemmetjenester, Anne Sanden Kvinen. Her på sitt nye kontor på helsehuset. Foto: Henriette Pettersen

Sist endret: 06.04.2020