Råd og tiltak for korona-rammede bedrifter

Mange bedrifter er nå hardt rammet av korona-pandemien, både direkte og indirekte. Her har vi samlet en del råd og tiltak for private næringsdrivende.
Mange bedrifter er nå hardt rammet av korona-pandemien, både direkte og indirekte. Her har vi samlet en del råd og tiltak for private næringsdrivende.

Næringslivet har en svært krevende situasjon nå. Kommunen har her samlet de viktigste nettsidene med informasjon til deg som driver næring.

NHO
Her finner du som driver bedrift en god del råd angående permitteringer, karantene-bestemmselser m.m.: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

NAV: Permitteringer og omstilling
https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV: https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

Regjeringen
Regjeringen har kommet med noen tiltak for bedrifter, og det jobbes med ytterligere konkrete tiltak. Nærmere informasjon om dette finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/

Vi viser også til Lister nyskaping som har nyttig informasjon til deg som driver næring: https://listernyskaping.no/

Kontaktinformasjon

Du som næringsdrivende er ellers velkommen til å ta kontakt med kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, på telefon 411 01 144, eller med turistsjef Anne Grete Løland, på telefon 959 45 266.

Sist endret: 18.03.2020