Framtidig målform ved Byremo barneskule

Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Her finner du detaljert informasjon om den rådgivende folkeavstemmingen.
Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Her finner du detaljert informasjon om den rådgivende folkeavstemmingen.

Forhåndsstemming

Stemmeberettigede i Byremo valgkrets kan avgi stemme på følgende sted og tidspunkt:

  • Byremo bibliotek, torsdag 04.03.2021 og torsdag 11.03.2021, fra kl. 14 til 19.
  • Studenter, pendlere og andre som ikke har mulighet til å avgi stemme på valgdagen eller på de to oppsatte torsdagene til forhåndsstemming, har mulighet til å avgi stemme ved Byremo bibliotek søndag 07.03.2021, fra kl. 12 til 15.

Om valgdagen

Valgdagen på Byremo bibliotek er onsdag 17.03.2021, fra kl. 12 til 20.

  • HUSK å ta med legitimasjon med bilde!

Står du i manntallet?

Folkeavstemmingen kunngjøres per brev til stemmeberettigede i Byremo valgkrets, samt her på kommunens hjemmeside og Lyngdal kommunes facebookside.

For å være stemmeberettiget må du stå i manntallet.

Ønsker du å kontrollere at du står i manntallet legges dette ut til offentlig ettersyn på Byremo bibliotek i åpningstiden fra og med mandag 11. januar 2021, og vil være tilgjengelig for offentligheten ut februar 2021.

Byremo barneskule forsidebilde.jpg
Onsdag 17. mars skal det stemmes over framtidig målform ved Byremo barneskule. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Bakgrunn for saken

Det har gjennom FAU ved Byremo barneskule kommet fram et ønske om å endre målformen ved skolen fra nynorsk til bokmål. Ifølge opplæringslova skal det avholdes en rådgivende folkeavstemming dersom et flertall i kommunestyret krever det, eller dersom minst en fjerdedel av de stemmeberettigede krever det.

I regi av FAU ved Byremo barneskule er det blitt samlet inn 172 underskrifter fra personer som ønsker en slik rådgivende folkeavstemming. Dette utgjør mer enn fjerdedel av de stemmeberettigede i Byremo krets (596 var stemmeberettiget i Byremo krets i 2019).

Kommunen har ifølge forskrift til opplæringslova, jf. kap. 9, da ansvar for å organisere en folkeavstemming.

Via knappelenken under kan informasjonsskrivet som er sendt ut lastes ned.

Informasjonsskriv til stemmeberettigede

Kommunestyret avgjør

Folkeavstemmingen om målform er rådgivende. Den endelige beslutningen fattes av kommunestyret. Noe som ventelig vil skje før sommeren, slik at framtidig målform ved Byremo barneskule er avgjort i god tid før skolestart til høsten.

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål kan virksomhetsleder for barnetrinnet kontaktes.

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Spørsmål om den rådgivende folkeavstemmingen kan også sendes på epost til post@lyngdal.kommune.no

Sist endret: 20.01.2021