Rådhuset gjenåpner fra mandag 18. mai

Fra og med mandag 18. mai gjenåpner også Lyngdal rådhus. I begrenset omfang.
Fra og med mandag 18. mai gjenåpner også Lyngdal rådhus. I begrenset omfang.

Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus har vært korona-stengt siden mars. Dette ble gjort for å redusere smittespredning, og for å sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte.

Nå blir det en gradvis gjenåpning:

  • Lyngdal rådhus åpner mandag 18.05. 2020
  • Åpningstider for innbyggere er fra kl. 10-14
  • Konsmo kommunehus er inntil videre stengt for innbyggere

For å gjøre dette på en forsvarlig måte er det utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, og det er etablert en del rutiner som skal følges i tillegg til de nasjonale retningslinjene for smittevern.

Her listes opp noen av tiltakene som skal være med å sørge for en trygg gjenåpning både for publikum og ansatte:

  • Alle møter skjer i hovedsak på Teams. Også i den utstrekning det lar seg gjøre for publikum. Helt unntaksvis benyttes fysiske møterom. Ansatte som da har møte er ansvarlig for å desinfisere bord og håndtak både før og etter bruk.
  • Besøk på rådhuset hos ordfører, saksbehandlere eller andre ansatte må avtales på forhånd. «Drop in»-møter tillates kun hos ordfører.
  • Alle henvendelser fra innbyggere skjer på Innbyggertorget. «Vandring» i korridorene på rådhuset er ikke tillatt.
  • Alle innbyggere som skal på et fysisk møte oppfordres til å benytte smittevern-appen.
  • Som hovedregel skal all innlevering av post/papirer fra innbyggere skje i postkasse på utsiden av rådhuset
  • En gjenåpning forutsetter også at alle ansatte på rådhuset skal ha gjennomført e-læringskurs i smittevern før de får anledning til fysisk å vende tilbake på jobb, og møte publikum og kolleger.
Lyngdal rådhus0420-1 FotoRHauan - utsnitt.jpg
Fra og med mandag 18. mai gjenåpner også Lyngdal rådhus, men i noe begrenset omfang. Dronefoto: Rune Hauan, Lyngdal kommune

Sist endret: 18.05.2020