Samleinfo fra kriseledelsen

Her finner du samlet info fra kriseledelsen som gjelder oppstart av barnehager, SFO og skoler, om idretts- og kulturarrangementer, hytteforbudet og kontrollert oppstart for bransjer med en-til-en-kontakt. Kriseledelsen følger opp de siste nasjonale føringer gitt av regjeringen.
Her finner du samlet info fra kriseledelsen som gjelder oppstart av barnehager, SFO og skoler, om idretts- og kulturarrangementer, hytteforbudet og kontrollert oppstart for bransjer med en-til-en-kontakt. Kriseledelsen følger opp de siste nasjonale føringer gitt av regjeringen.

Forbereder oppstart av skoler og barnehager

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har bestemt følgende om oppstart av barnehage, SFO og skoler over påske:

 • Oppstart barnehager blir tirsdag 21. april
 • Oppstart SFO og skole 1. til 4. trinn blir mandag 27. april

Regjeringen har åpnet for at barnehager kan starte opp igjen fra og med 20. april. Lyngdal kommune har valgt å utsette denne oppstarten til 21. april. Dette på bakgrunn av den veilederen som er annonsert å skulle komme fra sentrale myndigheter torsdag 16. april. Dersom det anbefales tiltak i den som kommunen ikke allerede har tatt høyde for, må barnehagene ha tilstrekkelig med tid til også å få dette på plass.

Både barnehager og skoler har gjennomført risikoanalyser knyttet til smittevern. Nå handler det om å få iverksatt tiltakene. Lyngdal kommune tar også et initiativ overfor de private barnehagene for å sikre at også disse utfører egne risikoanalyser.

En del av den kartleggingen som både barnehager og skoler nå må gjøre handler i stor grad om hvordan risikogrupper på best mulig måte skal hensynstas når tilbudene starter opp igjen. Det omfatter også skysstilbudene. Lyngdal kommunes fokus er at ansatte og barn skal være mest mulig trygge. Derfor skal også samtlige ansatte i skole og barnehage før oppstart ha gjennomført kurs i basale smittevernrutiner. En god del har allerede tatt kurset, men målet er at samtlige skal ha gjennomført dette før driften gjenopptas.

Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt. Når det gjelder oppstart for eldre elever vil informasjon om det bli kommunisert ut på et senere tidspunkt. Det som er sagt fra sentrale myndigheter er at det skal gjennomføres en gradvis oppstart for elever fra 5. trinn og oppover, med et mål om at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er forsvarlig.

Kultur og idrett fortsatt på vent

Regjeringen kunngjorde på sin pressekonferanse tirsdag 7. april at større idretts- og kulturarrangementer ikke vil kunne gjennomføres før 15. juni. Hva som blir gjort gjeldende for resten av sommeren har regjeringen uttalt vil bli bekjentgjort innen 1. mai.

 • Dette betyr fortsatt innstilte scenearrangementer og kinoforestillinger i Lyngdal kommune, i alle fall fram til 15. juni. Samme gjelder for bibliotekene.
 • Utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Innendørs idrettsanlegg/badeanlegg holdes fortsatt stengt.

Kompensasjonsordning for arrangører

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Tirsdag 14. april kan frivillige lag og organisasjoner, og arrangører i kultursektoren, søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Se egen sak om dette via lenken under.

Krisepakke for idrett, kultur og frivillighet

980x300-v03 korona-avlyse illustrrasjon.png

Ny behandling av lokal forskrift om campingforbud

På bakgrunn av at regjeringen har bestemt å oppheve hytteforbudet fra 20. april, vil også Lyngdal kommune endre på den lokale forskriften om stenging av campingplasser, samt forbud mot overnatting i båter, campingvogner og bobiler m.m. i hele kommunen for personer som ikke har bostedsadresse i Lyngdal.

Forskriften ble vedtatt av formannskapet og gjort gjeldende fra 1. april til 1. mai 2020. Forskriftens formål er å begrense smittespredningen av Covid-19 og ivareta kommunens kapasitet innen helse- og omsorgssektoren.

Kriseledelsen mener imidlertid det vil være uhensiktsmessig å ha en lokal forskrift som er strengere enn hva sentrale myndigheter nå tilrår, og forskriften vil derfor bli behandlet på nytt av formannskapet 16. april.

Fra 20. april vil det ikke lenger være straffbart å overnatte på hytten, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå unødvendige fritidsreiser.

Bransjer med en-til-en-kontakt

For helsefaglige virksomheter og andre bransjer med en-til en-kontakt, som psykologer, fysioterapeuter, frisører og hudpleiere, skal det i samråd med Folkehelseinstituttet utvikles bransjestandarder for smittevern.

 • Helsefaglige virksomheter kan drive mer som vanlig når forskriftsfestede krav om smittevern følges, og tidligst fra 20. april.
 • Frisører, hudpleiere mv. kan holde åpent senest fra 27. april, såfremt forskriftsfestede krav og standarder for smittevern følges.

Sammen, kontrollert og over tid

I tiden framover legges det opp til en forsiktig gjenåpning av samfunnet og oppmykning av restriksjonene. Men som statsminister Erna Solberg poengterte tirsdag 7. april må dette gjøres kontrollert og over tid, og vi må gjøre det sammen. Det betyr at vi fortsatt må etterleve gode smitteverntiltak for å hindre spredning og slå viruset ned, som å holde seg hjemme, holde avstand til hverandre, og ikke være flere personer sammen enn maksimalt fem.

Disse tiltakene er uendret:

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemme-isolering ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer og politiets publikumstjeneste.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Via lenkene under finner du informasjonen som regjeringen har publisert etter pressekonferansen tirsdag 7. april.

Regjeringen.no

Helsedirektoratet


Ta vare på hverandre, og ta vare på deg selv!

Sist endret: 15.04.2020