Opptak fra formannskapets budsjettbehandling

Her finner du opptaket fra møtet i Lyngdal formannskap torsdag 3. desember 2020. På saklisten sto blant annet årsbudsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024.

Her finner du opptaket fra møtet i Lyngdal formannskap torsdag 3. desember 2020. På saklisten sto blant annet årsbudsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024.

Formannskapet skulle i dette møtet også behandlet søknader om korona-midler. Disse ble imidlertid utsatt fordi møtets oppsatte tidsramme fra kl. 9 til 12 ikke holdt. Møtet var en god time på overtid da disse sakene sto for tur, og ble utsatt fordi formannskapet ikke ville være fulltallig under behandlingen. Unni Nilsen Husøy (Frp) måtte forlate møtet.

Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus. Grunnet korona-restriksjoner var møtet ikke åpent for publikum. Offentligheten ivaretas gjennom sendingen på Kommune-TV. I tillegg hadde media anledning til å være til stede.

Med hele 737 følgere på direktesendingen var det tydelig at publikumsinteressen for dette formannskapsmøtet var stor.

Opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 031220

I det redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

For best mulig lyd anbefales det å benytte øreplugger eller hodetelefoner under avspillingen.

Fra Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Via lenkene under finner du protokollen for budsjettbehandlingen samt kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

Lenke: Protokoll formannskapet 031220

Lenke: Kommunedirektørens budsjettforslag

Lenke: Vedlegg til budsjett 2021

  • Endelig behandling av årsbudsjett og økonomiplan i kommunestyret er berammet til torsdag 17. desember.
Fra budsjettmøtet i Lyngdal formannskap torsdag 3. desember 2020. På talerstolen står Bodil Stensrud (H).

Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn fram til 17. desember 2020. Se lenken under.

Lenke: Budsjettforslag til ettersyn

Tidligere budsjettmøter

I arkivet på Kommune-TV kan du også se de to budsjett-orienteringene som kommunedirektøren har holdt for de politiske gruppelederne, 5. og 26. november, samt opptaket fra budsjettkonferansen i Lyngdal kulturhus 12. november.

Via lenkene under finner du budsjettmøtene omtalt her på hjemmesiden.

Lenke: Budsjettorientering 05.11.20

Lenke: Budsjettkonferansen 12.11.20

Lenke: Budsjettorientering 26.11.20

Sist endret: 05.02.2024