Opptak fra formannskapet torsdag 1. september

Antall kommunestyre-representanter og strømstøtte til kirkelig fellesråd var blant sakene Lyngdal formannskap behandlet i møtet torsdag 1. september, og som du nå kan se i opptak på Kommune-TV.

Antall kommunestyre-representanter og strømstøtte til kirkelig fellesråd var blant sakene Lyngdal formannskap behandlet i møtet torsdag 1. september, og som du nå kan se i opptak på Kommune-TV.

I overgangen til ny kommune ble det besluttet å ha 35 representanter i kommunestyret den første valgperioden etter sammenslåingen, men med en intensjon om å redusere dette til 29 fra og med kommende valgperiode (2023-2027). Kommunedirektørens innstilling til formannskapet var å redusere antall kommunestyrerepresentanter i samsvar med målsettingen i
intensjonsavtalen. Noe formannskapet, mot én stemme, sluttet seg til. 

Blant de andre sakene på dagsorden var en søknad om strømstøtte fra Lyngdal kirkelige fellesråd, og mot slutten av møtet ble det også en lengre redegjørelse om status på de vedtatte investeringene i den såkalte Audnedal-pakken.

Opptaket fra formannskapet finner du via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 010922

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Lyngdal kommunestyre representanter i salen.png
Fortsatt 35 representanter i kommunestyret (bildet), eller skal det bli 29? Det var blant sakene Lyngdal formannskap skulle ta stilling til i møtet torsdag 1. september.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024