Se planutvalget og formannskapet i opptak

Hva mente formannskapet om salgsprospektet for LBS og om framtiden til Kvås skole? Her finner du opptaket fra møtet.

Hva mente formannskapet om salgsprospektet for LBS og om framtiden til Kvås skole? Her finner du opptaket fra møtet.

Torsdag 29. oktober sendte Kommune-TV direkte både fra møtet i planutvalget og det påfølgende møtet i formannskapet.

Møtene ble holdet i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus, men var grunnet korona-restriksjoner ikke åpne for publikum. Media hadde anledning til å være til stede. I tillegg ivaretas offentligheten gjennom sendingene på Kommune-TV. Og interessen for akkurat dette møtet var stor. Hele 193 "personer" fulgte denne direktesendingen. Personer i hermetegn fordi det som telles er unike IP-adresser. Det er derfor sannsynlig å anta at antall seere var over to hundre, ettersom det nok også var noen som satt sammen og fulgte overføringen.

Planutvalget hadde kun én politisk sak til behandling. Det var oppstartmelding og prosjektplan for kommuneplanens arealdel.

Blant sakene som formannskapet denne gangen hadde til behandling var godkjenning av salgsprospektet for "Lyngdalsheimen" og altså spørsmålet om en utredning knyttet til Kvås skoles framtid.

Via knappelenken under finner du det redigerte opptaket fra møtene. Her er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen. Under sakliste i høyremenyen på "spilleren" kan du kjapt navigere mellom de forskjellige sakene, og spille av det klippet du selv måtte ønske.

For best mulig lyd under avspillingen anbefales å benytte øreplugger eller hodetelefoner.

Lenke: Planutvalg og formannskap 291020

image917p.png

Opptak fra tidligere politiske møter finner du i arkivet på Kommune-TV.
 
I arkivet finner du også opptakene fra kommunestyret i tidligere Audnedal kommune, og fra møtene i fellesnemnda for ny kommune. Lyngdal kommune hadde ikke sending fra politiske møter før sammenslåingen.
 
Visningstallet som står under hvert opptak i arkivet forteller hvor mange ganger dette opptaket er blitt besøkt etter publisering. For at en visning skal registreres her må opptaket bli spilt av i minimum fem sekunder.
 
Neste sending på Kommune-TV er tirsdag 3. november, fra møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk. Det møtet starter kl. 16.
 

Sist endret: 05.02.2024