Opptak fra politiske møter i uke 47

I uke 47 kunne du på Kommune-TV få med deg direktesendinger fra ikke mindre enn fem politiske møter. Nå er opptakene publisert.

I uke 47 kunne du på Kommune-TV få med deg direktesendinger fra ikke mindre enn fem politiske møter. Nå er opptakene publisert.

Den politiske uken i slutten av november startet tirsdag 22. november, med møte i utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) og i utvalg for helse og velferd.

Onsdag 23. november var det møte i utvalg for barn og oppvekst og i utvalg kultur og samskaping. Sistnevnte utvalg skulle da blant annet vedta en innstilling til kommunestyret om valg av kommuneblomst for nye Lyngdal kommune. En sak mange innbyggere lot seg engasjere i med å sende inn sine forslag til kommuneblomst-konkurransen, som var åpen fram til og med mandag 7. november. Kommuneblomst-komiteen la fram tre likestilte forslag til utvalget: Blåbær, skogstjerne og liljekonvall. Sistnevnte plante var tidligere kommuneblomst for Audnedal.

Formannskapet avrundet det hele med et ekstramøte torsdag 24. november. Blant annet for å behandle en hastesak knyttet til sceneriggen i Lyngdal kulturhus.

Lenken under tar deg til opptaket fra Lyngdal formannskap. De øvrige opptakene er slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

UMPT tirsdag 22.11.22

Helse og velferd 22.11.22

Barn og oppvekst 23.11.22

Kultur og samskaping 23.11.22

Lenke: Formannskapet 24.11.22

Liljekonvall
Blir liljekonvall videreført som kommuneblomst også for nye Lyngdal kommune? Utvalget for kultur og samskaping behandlet kommuneblomst-saken i sitt møte onsdag 23. november.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024