Opptak fra politiske møter i uke 50

Fire politiske utvalg hadde i løpet av uke 50 sine siste møter for året.  Alle møtene ble overført direkte på Kommune-TV. Her finner du opptakene.

Fire politiske utvalg hadde i løpet av uke 50 sine siste møter for året.  Alle møtene ble overført direkte på Kommune-TV. Her finner du opptakene.

Tirsdag 8. desember var det møte i utvalg for miljø, plan og teknisk og utvalg for helse og velferd.

Torsdag 10. desember var turen kommet til utvalget for barn og oppvekst og det politiske utvalget for kultur og samskaping.

Alle møtene ble holdt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus, men var grunnet gjeldende korona-restriksjoner ikke åpne for publikum. Offentligheten ivaretas gjennom sendingene på Kommune-TV. I tillegg har media anledning til å være til stede på utvalgsmøtene.

I tillegg til øvrige politiske saker, skulle alle utvalgene uttale seg om forslagene til årsbudsjett og økonomiplan. Innstillingen fra formannskapet ligger ute til offentlig ettersyn fram til kl. 15 torsdag 17. desember.

Opptakene fra utvalgsmøtene i uke 50 finner du via lenkene under.

Miljø, plan og teknisk 081220

Helse og velferd 081220

Barn og oppvekst 101220

Kultur og samskaping 101220

UMPT skjermdmp 081220.png
Utvalg for miljø, plan og teknisk gjorde unna sitt siste møte for året på under timen. Fra venstre ses virksomhetsleder for Arealforvaltning og miljø, Torhild Hessevik Eikeland, utvalgsleder Bernt Mushom (H) og kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland. Sistnevnte er også sekretær for utvalget.

Sist endret: 11.12.2020