Sendinger på Kommune-TV i uke 47

I uke 47 kan du følge møtene i utvalg for barn/oppvekst og helse/velferd på Kommune-TV.
I uke 47 kan du følge møtene i utvalg for barn/oppvekst og helse/velferd på Kommune-TV.

Møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) tirsdag 23. november overføres ikke på Kommune-TV, ettersom dette møtet er lagt til Konsmo kommunehus. Der er det ikke tilrettelagt for strømming.

Tilsvarende gjelder for møtet i utvalg for kultur og samskaping onsdag 24. november, som holdes på Konsmo bibliotek fra kl. 18.

Alle møtene er åpne for publikum. Også de som strømmes.

Ut av rådhuset

Som en del av det å bli bedre kjent i den nye sammenslåtte kommunen, har det lenge vært et ønske fra utvalgenes side å ha en del av møtene andre steder enn i kommunestyresalen. Noe som kan gjennomføres nå som samfunnet igjen er mer åpent.

UMPT starter møtedagen sin den 23. november med befaringer. Den første i tilknytning til detaljreguleringsplanen for E 39 Lyngdal øst, og med oppmøte ved anleggsområdet i Herdalen kl. 13. Derfra går til turen til Gislefossen lengst sør i gamle Audnedal kommune, og befaring tilknyttet gangbro over flomløpet. Her skal utvalgsmedlemmene være fra kl. 14.30.

Møtestart på kommunehuset i Konsmo er kl. 16.

Sendingene

Møtene som det vil bli strømmet fra er utvalget for helse og velferd tirsdag 23. november, og utvalget for barn og oppvekst onsdag 24. november.

Du finner direktesendingene via lenkene under.

Helse og velferd 23.11.21

  • Møtestart kl. 19

Barn og oppvekst 24.11.21

  • Møtestart kl. 16

Sist endret: 22.11.2021