Utvalgsmøter og formannskap i opptak

Nå kan du på Kommune-TV se opptakene fra siste møtet i formannskapet og fra møtene i helse/velferd og barn/oppvekst.

Nå kan du på Kommune-TV se opptakene fra siste møtet i formannskapet og fra møtene i helse/velferd og barn/oppvekst.

I uke 47 ble det strømmet fra to av fire utvalgsmøter. Det var utvalget for helse og velferd tirsdag 23. november, og utvalget for barn og oppvekst onsdag 24. november.

Via knappelenkene under finner du de redigerte opptakene, samt opptaket fra det siste ordinære formannskapsmøtet i 2021, som var torsdag 2. desember.

Helse og velferd 23.11.21

Barn og oppvekst 24.11.21

Formannskapet 02.12.21

Møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) tirsdag 23. november ble ikke overført på Kommune-TV, ettersom dette møtet var lagt til Konsmo kommunehus. Der er det ikke tilrettelagt for strømming.

Tilsvarende gjaldt for møtet i utvalg for kultur og samskaping onsdag 24. november, som ble holdt på Konsmo bibliotek.

Ut av rådhuset

Som en del av det å bli bedre kjent i den nye sammenslåtte kommunen, har det lenge vært et ønske fra utvalgenes side å ha en del av møtene andre steder enn i kommunestyresalen. Noe som kan gjennomføres nå som samfunnet igjen er mer åpent.

Sist endret: 03.12.2021