Skjerpede regler for besøk på institusjoner

Det er innført skjerpede regler for besøk på kommunale institusjoner.
Det er innført skjerpede regler for besøk på kommunale institusjoner.

Pårørende og andre som har vært på reise i utlandet ilegges 10 dagers besøksforbud til sykehjem og sykehjemsnære omsorgsboliger i Lyngdal kommune. Det vil si Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger på Byremo og Konsmo.

Besøksforbudet gjelder for alle personer som har vært på utenlandsreise. Uavhengig av om reisen har vært til "røde" eller "grønne" land og regioner, og hva myndighetene sier om karanteneplikt ved hjemkomst.

De skjerpede reglene iverksettes etter pålegg fra kommuneoverlegen i Lyngdal. Tiltaket blir gjeldende fra og med tirsdag 4. august. Men også personer som er kommet hjem fra utenlandsreiser tett på denne datoen, anmodes om å rette seg etter de nye reglene for besøk.

Personer som testes for korona-smitte får ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Pårørende til beboere i omsorgsboliger på helsehuset har fått adgangskode til hoveddøren. Disse kodene blir som en konsekvens av de skjerpede besøksreglene inntil videre deaktivert.

De skjerpede besøksreglene er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet, som sier dette:

«Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst».

I lys av utviklingen i smittebildet har kommuneoverlegen valgt å innføre et strengere regime i Lyngdal, med 10 dagers besøksforbud for alle som har vært på utenlandsreise, gjeldende fra og med 4. august. Tilsvarende er også gjort i omkringliggende kommuner.

Kommuneoverlegen minner også om at anmodningen til helsepersonell om å unngå utenlandsreiser fortsatt gjelder. Dersom utelandsreiser likevel gjennomføres bes de om å teste seg etter hjemkomst.

Derfor skjerpes besøksreglene

SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) kan gi sykdommen covid19. I sykehjem er det mange beboere med risikofaktorer for alvorlig sykdom og død av covid-19. Den tydeligste risikofaktoren er høy alder. Risikoen ser ut til å øke jo eldre personen er, og hvis vedkommende har grunnsykdommer.

Faren for smittespredning er også stor i sykehjem hvor mange bor tett, og en stor andel av beboerne har en adferd som gjør det vanskelig å følge anbefalte smitteverntiltak. Det er derfor viktig å beskytte beboerne mot smitte.

Ansatte må også beskyttes mot smitte. Smittevernrådene skal redusere risikoen mest mulig for at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i sykehjem, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig.

Sist endret: 03.08.2020