Skjerpede tiltak i barnehagene

Kommunens barnehager innfører skjerpede smitteverntiltak.
Kommunens barnehager innfører skjerpede smitteverntiltak.

I Lyngdal kommune er det per i dag ingen smitte i barnehagene. Barnehagene er fortsatt på gult tiltaksnivå, men har, grunnet smitten som er i regionen, satt inn skjerpede tiltak.

Alle barnehagene er også blitt bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer slik at de er best mulig forberedt dersom de må over på rødt tiltaksnivå.

Følgende skjerpede tiltak er innført:

  • Alle personal/avdelingsmøter foregår digitalt eller avlyses.
  • Kun helt nødvendige møter gjennomføres med fysisk oppmøte.
  • Ingen deler kontor. For de pedagoger det er mulig for utføres plantid på hjemmekontor.
  • Ingen felles sosiale sammenkomster for ansatte, som for eksempel julebord.

Skulle det påvises smitte i en av barnehagene, vil det i samarbeid med kommuneoverlege og kriseledelsen avgjøres hvilke avdelinger eller hele barnehager som skal i isolasjon/karantene. Barnehage-ledelsen oppfordrer alle til å følge godt med på kommunens hjemmeside og informasjon som blir gitt ut av den enkelte styrer.

Er det noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med styrerne i den aktuelle barnehagen eller med virksomhetsleder.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.11.2020