Skoler og barnehager tilbake på grønt

Skolene og barnehagene i Lyngdal skifter til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 31. januar.

Skolene og barnehagene i Lyngdal skifter til grønt tiltaksnivå fra og med mandag 31. januar.

På møtet fredag 14. januar besluttet kriseledelsen å opprettholde gult nivå i barnehage og skole, selv om regjeringen dagen i forveien, som del av de nå gjeldende nasjonale smitteverntiltakene, bekjentgjorde at gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler ikke lenger var forskriftsfestet. Men opp til den enkelte kommune å vurdere på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt. Fortsatt gult nivå i Lyngdal ble besluttet opprettholdt på anbefaling fra kommuneoverlegen.

 • Men gjeldende fra og med mandag 31. januar er barnehagene og skolene tilbake på grønt nivå.

Barnehager grønt nivå

På grønt nivå kan barnehagehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Det bør legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Barneskoler grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.

Organisering av kohorter:

 • Det ikke behov for kohortinndeling.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg ellers nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Ungdomsskoler grønt nivå

På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres som normalt.

Fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling av elever.

For ansatte:

 • Legg til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.
 • Følg nasjonale og eventuelle lokale smittevernanbefalinger i utførelsen av administrativt arbeid.

Sist endret: 28.01.2022