Skolene tilbake på gult

Med unntak av Å barneskole og Lyngdal ungdomsskole er barne- og ungdomsskolene i Lyngdal nå satt tilbake på gult nivå.
Med unntak av Å barneskole og Lyngdal ungdomsskole er barne- og ungdomsskolene i Lyngdal nå satt tilbake på gult nivå.

Slik situasjonen er nå ser ikke kommuneoverlegen i Lyngdal lenger behovet for å opprettholde rødt nivå på alle skolene. Unntatt er Å barneskole, som forblir stengt ut uken, og Lyngdal ungdomsskole som forblir på rødt nivå ut uken. Det samme gjelder for de videregående skolene i Lyngdal. De er på rødt fram til påske.

De øvrige barne- og ungdomsskolene går tilbake til gult så snart de klarer å omstille seg. Dette kan variere noe fra skole til skole. Alle foreldre og foresatte bes følge med på sin skoles hjemmeside for oppdatert informasjon om tiltaksnivå.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.

Gult nivå for barneskolene innebærer følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

Gult nivå for ungdomstrinnet innebærer følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt

Utfyllende informasjon finner du på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Udir hjemmeside

Sist endret: 23.03.2021