Korona-informasjon til foreldre og foresatte ved skolestart

Her presenteres viktig korona-informasjon for foreldre og foresatte om skolehverdagen i høst.
Her presenteres viktig korona-informasjon for foreldre og foresatte om skolehverdagen i høst.

For å forebygge og begrense smitte iverksettes det flere tiltak i skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Skolene forbereder skolestart, hvor vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Skolene starter opp igjen fra mandag 17. august.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

DSC_7022 Byremo ungdomsskule.jpg
Mandag 17. august ønskes elevene tilbake igjen til Byremo ungdomsskule og alle de andre skolene i Lyngdal kommune. For å begrense smitte er det satt i gang en rekke tiltak, som det her informeres om. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med virksomhetsledere eller rektor ved den enkelte skole.

Mvh.
- Ingrid Alden, virksomhetsleder skole 1-7
- Terje Litland, virksomhetsleder ungdomsskole og voksenopplæring

Kontaktinfo skoler

Via lenken under finner du samlet oversikt med kontaktinformasjon til den enkelte skole.

Skoler i Lyngdal

Kontaktinfo virksomhetsledere

Ingrid Alden, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Terje Arvid Litland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Se også informasjon om smittevern ved oppstart nytt barnehageår:

Korona-informasjon ved oppstart barnehage

Sist endret: 10.08.2020